general

definició de pregunta

Una pregunta és la formulació, demanda o petició que una persona, empresa o institució en demanen a una altra per obtenir una resposta. Les preguntes es poden concretar en un context de tipus policial, com ara l'interrogatori al principal sospitós d'un acte delictiu; en l'àmbit educatiu, en oportunitat de sotmetre's a un test o prova; o bé al camp periodístic, ia raó de la investigació d'un fet o succés en particular..

Les preguntes, segons el cas i la intenció final de qui la formula, poden estar estructurades i formulades per tal de produir una resposta ben directa i concisa, per exemple, obtenir res més que un sí o un no de part de la persona interrogada ; o bé de tal manera que la persona sotmesa a interrogatori hagi d'explicar amb més detalls, per exemple com va ser que va accedir a l'escena del crim, cosa que òbviament requerirà i exigirà la recapitulació o enumeració d'una sèrie de detalls per respondre-la.

En aquest sentit, es parla llavors de preguntes “obertes” i preguntes “tancades”. Precisament, les obertes són aquestes que ens permeten aprofundir encara més enllà que el simple “sí” o “no”. En general, per fer una pregunta oberta, mai no hem de començar l'interrogant amb un verb. Per exemple, si volem conèixer el gust musical d'algú, no cal preguntar “T'agrada el rock?”. D'aquesta pregunta només obtindrem un “si” o un “no”. En canvi, si preguntem “Quina mena de música t'agrada?”, l'altre tindrà moltes més possibilitats d'esplaiar-se i explicar-nos els gustos, que és el nostre objectiu.

Generalment, les enquestes i òbviament depenent el tema, són aquelles que ens proposen i formulen preguntes que exigeixen una resposta ben concisa de part de nosaltres, només un si o un no com dèiem més amunt, encara que és clar hi ha excepcions. Aquestes són les preguntes “tancades”, on no és necessari per a qui pregunta que expliquem els nostres gustos, opinions o parers.

Mentrestant, per exemple, a les proves del col·legi o als exàmens finals de la Universitat, especialment en matèries com pot ser història, psicologia, sociologia, etc. se sol exigir un important desenvolupament de la resposta. Per exemple, si es pregunta sobre la Revolució Francesa, no es demana només que s'especifiqui l'any o el lloc en què va tenir lloc la mateixa, sinó que a més es demanarà una explicació del context i els factors que la van desencadenar.

Així mateix, i en contraposició a aquesta modalitat d'avaluació, també és freqüent que ens trobem amb altres en què la pregunta a més ve acompanyada de les possibles respostes entre les quals caldrà triar la correcta (multiples choices).

A les enquestes, per exemple, molt utilitzades en estudis de mercat per conèixer els nostres hàbits, actituds o accions de consum, la formulació de preguntes és tot un procés. De formular preguntes “obertes” o “tancades”, dependrà la quantitat de temps que porte després processar les respostes de tots els enquestats. En aquests casos, és clar que les preguntes tancades són molt més concises, i es poden fer, des d'elles, estadístiques o percentatges sobre la base de quin nombre de persones van contestar “sí”, quantes ho van fer amb un “no”, o qui en canvi van resultar indecisos, mitjançant l'opció “no sap/no contesta”. En canvi, les preguntes obertes, en ser molt més lliures perquè l'enquestat respongui, farà del treball de tabulació (quan es registren les dades llençades) una tasca una mica més difícil, perquè les respostes seran molt més diverses.

D'altra banda, en el cas d'una investigació policial o si no, periodística, es requerirà, per arribar a bon port en totes dues, del domini del que es coneix com a “pregunta de recerca”. En aquests casos, és elemental i de vital importància per aconseguir l'èxit a l'interrogatori (i abans d'asseure's davant la persona que serà interrogada, qui constitueix una peça fonamental en la investigació en qüestió), la formulació de preguntes clares i concises, que portin directament a la resposta, que segurament serà on l'investigador va posar per endavant el seu interès. Les principals funcions d'aquesta seran clarificar idees, delimitar els abasts de la recerca i orientar-la cap al costat que vol l'investigador.

A l'activitat periodística, s'utilitzen una sèrie d'estratègies per consolidar un interrogatori. Per exemple, a les entrevistes, els periodistes solen armar per endavant una guia de preguntes per orientar la conversa amb l'entrevistat. En el transcurs de la xerrada, se n'hi poden afegir d'altres, o de vegades, el mateix entrevistat respon alguna pregunta que havíem pensat, sense que li plantegem explícitament. En el cas de la notícia, tenim una sèrie de preguntes bàsiques, que poden guiar-nos a l'armat o redacció d'un text noticiós, davant d'un fet en particular que hem de reportar, hem de respondre interrogants com què?, on?, ¿on? com?, quan?, qui? i per què? Si en un text notícia, podem respondre expressament aquests sis interrogants, podrem comunicar o informar correctament (amb dades completes) sobre el fet reportat.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found