dret

definició de reglament

Un reglament és un conjunt ordenat i coherent de preceptes o normes que regiran la feina en una empresa, en una organització, la convivència en un edifici d'apartaments, en una comunitat, un esport, entre altres alternatives.

Un reglament implica un grup de pautes i normes que regeixen una activitat. La finalitat principal d'un reglament és establir un ordre adequat perquè l'activitat que es duu a terme transcorri per vies raonables.

Limitacions i dificultats

Si bé la noció de reglament és considerada com a necessària i útil, no està exempta de dificultats. Són diverses les circumstàncies que poden afectar negativament els reglaments: 1) han de ser fàcilment interpretables, de manera que no sigui possible entendre'ls de manera diferent, 2) és convenient que es basen en l'experiència i que no siguin massa teòrics, 3) qualsevol norma o regla ha de ser avaluada per algú (per exemple, un àrbitre) i és habitual que l'intèrpret de les normes cometi errors o tingui prejudicis.

Regles escrites i no escrites

Tot reglament es reflecteix en un document escrit on es detalla allò que està permès i allò que està prohibit en una activitat. D'aquesta manera, si algú dubta sobre una norma concreta pot consultar el document on apareix i saber amb exactitud què diu la norma en qüestió. Els reglaments solen incorporar canvis i transformacions per millorar en algun sentit (és el que ha passat amb el bàsquet, un esport que ha incorporat noves regles perquè el joc sigui més espectacular).

No obstant això, a la majoria d'activitats reglamentades trobem regles no escrites. En no estar reflectides, no són de compliment obligat però la tradició les converteix en "obligatòries". Si prenem com a referència el futbol, ​​són diverses les regles no escrites (l'intercanvi de samarretes, respectar l'himne nacional del rival o no intentar jugar si a l'altre equip hi ha un jugador lesionat a terra).

Senzillesa i complexitat

Hi ha reglaments molt senzills i d'altres realment complexos. L'ordre dels benedictins es basa en la coneguda regla benedictina, la qual consta d'un conjunt d'articles que se solen sintetitzar en un, ara et labora (resa i treballa). La complexitat normativa la podem trobar en alguns textos legals (per exemple, els butlletins oficials).

Als jocs infantils podem observar que els nens estableixen els seus propis reglaments d'una manera natural. I en aquest sentit resulta difícil imaginar una organització social sense regles, ja que fins i tot els humans no civilitzats s'organitzaven a partir d'uns principis bàsics que servien per ordenar la vida quotidiana. A mesura que una societat va avançant, creix la complexitat de les pautes i inevitablement sorgeix la necessitat d'establir reglaments per al conjunt d'activitats.

Viure sense regles

Si algú no respecta les regles socials és probable que sigui un provocador, un delinqüent o que pateixi algun tipus de trastorn. Al llarg de la història trobem individus que han qüestionat les regles socials vigents (el filòsof Diògens de Sínope s'oposava a qualsevol tipus d'imposició normativa, ja que entenia que és una limitació de la llibertat individual). Qui no respecta les normes legals imposades es converteix en un infractor, un delinqüent o un mafiós. Algunes malalties mentals es detecten quan les persones viuen alienes a les regles convencionals.

L'absència de regles s'associa amb el desordre i l'anarquia. No obstant això, una reglamentació excessiva no sempre resulta eficaç, ja que el que és important no és la regla en si sinó el seu compliment.

L'ésser humà s'enfronta a una dicotomia pel que fa a la idea de regla: seguir-les o incomplir-les. En situacions normals, el que és raonable és acatar-les però en algunes ocasions pot estar justificat el seu incompliment (per exemple, alguns casos de desobediència civil s'han inspirat en una ideal noble).

Fotos: iStock - Steve Debenport / shaunl

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found