general

definició de tasca

El terme tasca s'empra per designar aquella obra i treball que generalment demana de part de qui la duu a terme cert esforç i que es realitzarà durant un temps limitat, és a dir, hi ha un temps límit per a la seva realització.

Treball que implica esforç i es fa en un temps donat

L'origen de la paraula procedeix de la llengua àrab, més precisament del vocable tariha, que justament significa tasca o obra.

Podem distingir les tasques entre aquelles que es realitzen de manera obligada, és a dir per una obligació, i aquelles que es fan per ganes, per gust, i que normalment formen part de la nostra activitat recreativa.

De tota manera, hem de dir que l'usual és que el concepte s'utilitzi per referir-se a aquelles tasques que es fan per obligació.

Organització i racionalització del temps

Per realitzar qualsevol tasca serà imprescindible l'organització, que s'estableixin les prioritats per brindar-li a allò més important un tractament primordial.

També és rellevant la correcta administració dels temps disponibles per efectuar-les i que es concretin de manera eficient i en els temps esperats, per això és que la determinació de prioritats és molt important en aquest sentit.

Mentrestant, a la vida quotidiana i també depenent de l'edat que es posseeixi, els éssers humans despleguem gairebé sempre diferents tasques.

Tasques domèstiques, escolars i manuals

Quan es casen, o si no, deixen la casa dels pares amb motiu de l'arribada de la independència del si familiar, els homes i les dones duen a terme el que s'anomena tasques domèstiques, que són aquelles que es realitzaran amb la missió de cuidar la llar on s'habita, entre elles es destaquen: cuinar, rentar la roba, els plats, planxar, atendre els nens, fer les compres.

Antany i fins fa algunes dècades, aquest tipus de tasques pràcticament estaven destinades completament a les dones, ja que les mateixes en no haver de sortir a treballar com sí que ho feien els homes, els tocava quedar-se a la casa i ocupar-se de tot allò que la mateixa per es necessitava, com ser la seva neteja, però a més havien d'ocupar-se dels qui hi vivien, el marit, els fills, entre d'altres.

No obstant això, actualment, aquesta situació és pràcticament inexistent ja que tots dos, home i dona treballen alhora i llavors aquest tipus de tasques s'han tornat compartides o bé i en la mesura de les possibilitats de cadascú, és comú que es contracti una persona perquè les exerceixi, perquè cap dels dos es troben el temps suficient a casa per fer-les.

Una altra tasca molt comuna és la tasca escolar, que és aquella que els mestres assignen als alumnes a l'escola perquè la duguin a terme allà de forma individual o grupal, amb l'objectiu de reforçar els coneixements apresos a classe o d'iniciar-ne de nous.

En l'encàrrec esmentat, els docents procuren que els estudiants posin en pràctica el seu intel·lecte resolent problemes, esbrinant dades, realitzant argumentacions, practicant lectures, analitzant oracions, entre altres activitats.

Les tasques escolars són imprescindibles perquè els alumnes fixin els coneixements apresos.

Normalment, el mestre indica als seus alumnes la tasca a completar i una vegada realitzada en els temps proposats la corregirà assignant-li una qualificació.

La nota és molt important per al professor i l'alumne perquè permetrà determinar si els coneixements han estat correctament apresos, o no, i si aleshores cal aprofundir més en la pràctica.

I finalment ens trobem amb les tasques manuals o artesanals que són aquelles que es caracteritzen perquè la seva realització es durà a terme a través de les mans, per exemple, pintar un quadre, teixir un sweater. Per aquesta qüestió de ser directament elaborades per les mans de l'home i no per una màquina aquestes tasques gaudeixen d'un valor agregat especial quan de la seva comercialització es tracta la cosa.

Així és que una peça de roba o producte artesanal sol disposar d'un valor monetari molt més alt que una peça que ha estat fabricada en sèrie per una màquina.

Si bé en un temps la famosa producció en sèrie va aportar canvis i beneficis, actualment s'està vivint un ressorgir i una súper valoració de les peces que van ser fetes a mà.

Se suposa que quan un element està fabricat per la mà de l'home i no per una màquina gaudirà de petits detalls i de l'ànima que li imprimeix el seu creador, cosa que per descomptat no passa quan és una màquina la que duu a terme la creació d'alguna cosa , consistint bàsicament en una operació automàtica.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found