general

definició de cultural

El terme cultural és aquell que s'utilitza com a adjectiu qualificatiu per designar tots els fets, esdeveniments, situacions, objectes o personatges que es relacionin amb el marc de la cultura entesa aquesta en un ampli espectre. Si tenim en compte que gairebé totes les invencions de l'ésser humà es poden considerar culturals, l'adjectiu podria ser aplicat a molts fenòmens o elements. No obstant això, en general, s'utilitza per fer referència a fets o ítems entesos com a artístics o fora del comú, del tècnic i del quotidià.

A diferència dels altres éssers vius, l'ésser humà ha aconseguit desenvolupar la cultura. Entenem per cultura tots aquells elements, fenòmens o situacions que són creats o generats a partir de la intel·ligència, de l'ús de la raó i del coneixement que generació rere generació es passa com a herència. La cultura no es relaciona per exemple amb l'instint, amb les necessitats orgàniques o amb les sensacions a nivell corporal sinó que es vincula directament amb l'ús de la raó, amb els sentiments a nivell emocional o mental, amb la consciència que es està fent alguna cosa per alguna raó específica.

Així, hem de considerar cultural tots els elements que formen part d'una cultura específica i que li donen els trets més característics. Al llarg de la història i de l'extensió del planeta podem trobar nombrosos tipus diferents de cultura que sorgeixen i es desenvolupen en relació amb el medi que les envolta, amb les vicissituds específiques de cada època, amb els interessos i les necessitats de les persones que les componen. Cada cultura, cada societat, cada comunitat crea els seus propis patrons culturals que després seran representants del sentir, del pensar i de la manera d'entendre el món de cada grup d'éssers humans.