social

definició de seguretat

La seguretat és el sentiment de protecció davant de carències i perills externs que afectin negativament la qualitat de vida; mentre i quan es fa referència a un sentiment, els criteris per determinar els graus de seguretat pecaran de tenir algun grau de subjectivitat. En general, el terme sol utilitzar-se per fer referència al conjunt de mesures i polítiques públiques implementades per aixoplugar la població del patiment de delictes, especialment d'aquells que posin en risc la integritat física.

El primer aspecte que cal tenir en compte per analitzar els nivells de seguretat d'una comunitat determinada sol ser el marc jurídic que marca les pautes de convivència, serveix per arbitrar als conflictes i estipula punicions als transgressors. En aquest sentit, les lleis han d'estar actualitzades per considerar els problemes que planteja el moment històric. La importància del moment i el lloc rau fonamentalment en la necessitat que la seguretat i les seves lleis de regulació s'adaptin al context social. Així, en algunes nacions del món, per motius culturals o tradicionals, alguns delictes es consideren de més gravetat que altres, per la qual cosa les mesures de seguretat implementades no es poden extrapolar a altres països. Com a contrapartida, en algunes latituds certes accions són considerades delictes, mentre que en altres regions els mateixos fets no constitueixen una infracció a la llei.

El segon aspecte a considerar és la correcta implementació de les lleis esmentades. No serveix de res tenir un sistema jurídic elaborat i adequat a les necessitats de la població si no tenen els recursos per a la seva correcta posada en pràctica. Aquest punt inclou la presa de transgressors, la fluïdesa del processament per a l'avaluació dels delictes, l'observança a l'aplicació de sancions, etc. En definitiva, es fa referència a les disposicions per a una aplicació concreta de les lleis. Al principi que molts juristes anomenen de "lletra morta", es disposa de vegades de normatives d'excel·lent nivell tècnic i teòric, que no obstant no són factibles a l'hora de la seva posada en pràctica. En aquest sentit, es destaquen els procediments de recerca forense, d'importància clau en les polítiques de seguretat, que no solen implementar-se de la manera correcta i adequada, amb endarreriments insòlits a la resolució de nombrosos episodis directes.

Fins aquí hem exposat la contemplació legal del problema de la seguretat. No obstant això, les mesures més importants per estimular la sensació de protecció són les que intenten garantir un nivell de vida digne per a tothom. D'aquesta manera, les decisions que pretenguin assolir una millor distribució de l'ingrés, garantir un sistema de salut accessible, brindar educació, etc. són d'una importància fonamental. En efecte, el nivell delictiu visible baixa en la mesura que es garanteix integració social a tothom, o almenys hi hagi mesures que s'orientin en aquest sentit, en tant que es propen a una societat més justa. No en va hi ha una correlació entre un millor nivell de vida i un descens del delicte, mentre que s'observa el fenomen invers a tots els països del món. De la mateixa manera, les asimetries socials als grans nuclis urbans (estrats amb molt alts ingressos i grans grups de persones amb necessitats bàsiques insatisfeten) s'associen amb més inequitat i, amb aquesta, amb més índexs de delinqüència.

Finalment, el consum de substàncies il·lícites ha esdevingut un factor desequilibrant en termes de la seguretat. Així, tant amb la meta d'obtenir més dosis d'aquests productes com per desinhibir les conductes per superar temors o limitacions ètiques o morals, el consum de cocaïna, cannabinoides o derivats de menor qualitat d'aquestes substàncies motiva en general fets de manca de seguretat de més violència o amb resultats més greus.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found