dret

definició d'acta

Una acta és una certificació o testimoniatge escrit en què s'adona del que ha passat, tractat o pactat en oportunitat de qualsevol circumstància que l'ameriti com ser la reunió d'un consorci, l'elecció d'una persona per a un càrrec que pot ser públic o privat, la reunió del directori d'una empresa o organització, la constància d'un naixement o qualsevol altre fet que requereixi o exigeixi de la corresponent certificació legal d'alguna cosa com ocorreguda per la importància i perquè en el futur, de mediar la necessitat, pot servir com a prova en un judici.

Així i tal com passa amb altres documents públics, l'acta haurà de comptar amb una sèrie de dades que seran determinants a l'hora d'avaluar-ne la validesa, mentre i generalment, la mateixa està llaurada per un professional que es coneix com a escrivà i que com a tal està facultat per procedir a la confecció de la mateixa.

Entre les dades que sí o sí hauran de quedar assentades en aquest document s'expliquen: data, hora, una brevíssima introducció sobre el motiu del treball de l'esmentada, després, en allò que s'anomena com a cos, l'escrivà farà un detall detallat del que va succeir a l'acte o reunió en qüestió i que van motivar la celebració de la pertinent acta. Això entre les dades més bàsiques que hauran de figurar i en el cas per exemple de tractar-se d'una reunió de consorci, com comentàvem més amunt, que pot ser una de les motivacions de la creació d'aquest tipus de document, caldrà assentar la nòmina dels participants de la mateixa, una síntesi dels debats en el cas que hi hagin incorregut, així com les conclusions a les quals es va arribar i si a aquestes es va arribar després d'una votació, també adonar de com va ser el resultat daquesta.

Per donar-li un tall final, normalment, s'utilitza un paràgraf d'estil en el qual s'indica l'hora en què l'acte que es va dur a terme arriba al final i acotant que al peu s'assentaran les signatures d'aquells que van estar presents a l'acte i que hi van prestar plena conformitat.

Les actes solen després ser transcriptes en llibres especialment preparats i dissenyats per a tal menester, amb fulles renglonades i enumerades correlativament.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found