social

definició de rebel·lió

Es coneix per rebel·lió tot acte mitjançant el qual es mostra oposició o rebel·lia a algun tipus d'autoritat (que pot prendre la forma d'una persona com també d'una institució o grup de persones).

Gairebé sempre és l'autoritat vigent en alguna àrea el destinatari directe de la rebel·lió en qüestió; rebuig, desobediència o directament l'alçament armat, són algunes de les maneres més corrents de demostrar la rebel·lió contra les autoritats.

La rebel·lió es genera normalment a partir d'un descontentament previ en determinades qüestions i sorgeix en general de manera violenta i sobtada per intentar impulsar un canvi respecte d'aquesta situació específica. La història de l'ésser humà compta amb nombroses i importants rebel·lions que van poder obtenir canvis significatius en diferents aspectes de la vida.

Manifestacions en espais públics o aixecament d'armes per respondre a l'autoritat que atenta contra els drets

Les societats o petits grups que hi habiten decideixen assumir una actitud rebel quan les autoritats afecten alguns drets, beneficis o circumstàncies de la seva vida diària. Aleshores, immediatament després, la gent interromp la seva col·laboració, suport i adopta una actitud d'enfrontament que es pot manifestar a través de diversos comportaments. La rebel·lió pot consistir en per exemple la realització d'una manifestació amb acamp en alguna plaça pública, una cosa força recurrent en aquests temps, o en defecte d'això pot ostentar manifestacions més greus i extremes com ser aixecar-se en armes contra l'autoritat.

Ara bé, l'autoritat en exercici no quedarà passiva davant d'aquest tipus de situacions sinó que la seva resposta pot anar en dos sentits. D'una banda, podrà intentar negociar amb els rebels perquè deposin la seva actitud, oferint-los alguns beneficis, o canviar allò que va suscitar la problemàtica. O, al contrari, l'autoritat pot triar respondre amb l'ús de la força. Aquesta alternativa d'acció és, per descomptat, la més greu, ja que l'estat disposa de recursos suficients en aquest sentit i aleshores es pot generar un enfrontament cruent que acabi amb molts rebels en problemes.

Diferències amb la revolució

Quan parlem de rebel·lió és important assenyalar que aquesta no es caracteritza mai per la recerca de canvis realment profunds com si ho pot significar una revolució. No obstant això, la rebel·lió és un pas intermedi entre aquesta última i la revolta (entesa com un mer moviment violent i de repudi que no pretén canvis específics sinó mostrar simplement desacord amb alguna cosa). La rebel·lió pot comptar amb diferents graus dorganització a diferència de la revolta que té un caràcter més espontani i momentani. Alhora, la rebel·lió té objectius específics encara que aquests no siguin tan seriosos i transcendents com els d'una revolució.

En general, les rebel·lions representen una oposició a diferents tipus d'autoritat. És per això que s'han donat tradicionalment contra institucions com el govern, l'Estat o contra els organismes que el componen. A més, és important recordar que una rebel·lió necessita comptar amb diversos integrants ja que suposa un cert nivell d'organització i previsió. Moltes vegades, les causes de les rebel·lions més importants de la història han estat injustícies de diversa mena, aquelles que poden anar des de la manca d'aliment fins a la manca de llibertat i censura, a la lluita per drets polítics o per ideologies.

La importància de saber rebel·lar-se quan correspon

Hem de destacar a propòsit d'aquest tema que la rebel·lia és una actitud sana i molt necessària a la vida perquè és clar, gràcies a ella és que els habitants d'una nació podrem resistir-nos i lluitar contra aquelles autoritats tiràniques o autoritàries que volen retallar els nostres drets. Si tots acatéssim aquelles mesures i disposicions que afecten directament els nostres drets i garanties no només estaríem legitimant un govern autoritari sinó que a més estaríem avalant l'absència de llibertat.

Als individus que protagonitzen una rebel·lió se'ls denomina com a rebels.