religió

definició de monoteisme

El terme monoteisme està format pel prefix mono, que vol dir un, i el terme teisme, que al·ludeix a Déu. Per tant, el monoteisme és tota aquella creença religiosa que sosté que hi ha un sol Déu i, per tant, aquesta concepció s'oposa al plantejament politeista, el qual sosté l'existència d'una pluralitat de déus.

Religions monoteistes versus politeistes

En el conjunt de totes les religions, n'hi ha tres que es caracteritzen pel seu plantejament monoteista: el Cristianisme, l'Islam i el Judaisme. Totes tres coincideixen en l'adoració d'un sol Déu, que consideren l'únic veritable. No obstant això, hi ha altres religions monoteistes (per exemple, el zoroastrisme o el sikhisme).

El politeisme el podem trobar a les religions romanes i gregues, així com a algunes religions orientals (per exemple, a l'hinduisme hi ha deïtats diferents, com Brahmá, Shiva o Visnú).

El binomi monoteisme-politeisme no és l'únic plantejament religiós possible, ja que hi ha religions sense déu, com ara el budisme.

El Judaisme

Segons la fe dels jueus hi ha un Déu creador del món. Es tracta d'un Creador que no posseeix cos ni forma i que res no pot ser comparat amb ell. El Déu dels jueus és entès com a principi i com a fi de tot el que existeix.

En haver un Déu veritable, els jueus sostenen que és l'únic que ha de ser adorat com a governant del món. Pel que fa al seu coneixement, els jueus afirmen que Déu es va comunicar amb el poble jueu a través dels profetes, que van promulgar la llei religiosa recollida a la Torà.

El Cristianisme

El Déu dels cristians és conegut a través de les seues revelacions a Jesús, el seu fill. El monoteisme cristià té, però, una peculiaritat, ja que inclou un concepte complex, la trinitat. El dogma de la trinitat sosté que hi ha un únic Déu veritable, però que la seva divinitat presenta tres realitats: Pare, Fill i Esperit Sant.

L'Islam

A l'Islam es creu en un Déu suprem anomenat Al·là. Es tracta d'un únic Déu i que alhora és el creador de tot l'univers. D'aquesta manera, hi ha una distinció entre el Creador i allò creat per ell, per la qual cosa el Creador és etern.

Per als musulmans Déu és el que sustenta el món i no hi ha res ni ningú que s'hi pugui comparar. És un Déu just, que castiga el mal i premia el bé entre els homes. I igual que el Cristianisme i el Judaisme, l'Islam s'oposa a descriure Déu partint de qualsevol manera humana.

Fotos: iStock - camaralenta / saiyood