economia

definició de progrés

La idea de progrés s'utilitza com a sinònim d'avenç i de millora en relació amb algun tema concret. Això significa que hi ha un procés d'evolució respecte a l'assumpte que s'està tractant.

A qualsevol temàtica hi ha una evolució o el contrari, una involució. Es diu comunament que hi ha perfeccionament quan s'entén

que hi ha una direcció positiva en el desenvolupament duna realitat.

El progrés com a idea s'utilitza com a debat que afecta el concepte d'humanitat. En aquest sentit, molts pensadors es continuen preguntant si la humanitat realment progressa en disposar de tècniques i eines més sofistificades. En un sentit estricte, sí que hi ha un clar progrés, perquè la tecnologia aporta beneficis evidents. Encara que certs avenços són discutibles i, conseqüentment, originen que es qüestioni si són estrictament sinònim d'un veritable progrés.

Al segle XlX va sorgir el moviment filosòfic del positivisme. La idea principal d'aquest corrent afirmava que la humanitat en conjunt anava en una direcció de renovació permanent i aquest camí expressava que la història de l'home era impulsada per l'esperit del progrés. Com a anècdota relacionada amb el positivisme, cal recordar que va ser aquest moviment ( liderat per Augusto Comte ) el que va inspirar el lema de la bandera del Brasil: ordre i progrés.

A la política el terme progrés és molt utilitzat. Hi ha grups polítics que s'autodenominen progressistes, donant a entendre que n'hi ha d'altres que estan en contra del progrés. Progressisme és un conjunt d'idees que estan enfrontades a d'altres, concretament el conservadorisme. Són dues tendències ideològiques presents a la majoria de nacions. Comuniquen que hi ha dues maneres d'entendre la realitat. El progressisme incorpora un plantejament de renovació permanent: drets civils i socials, ecologisme, mecanismes de participació ciutadana, etc. I el conservadorisme manté una línia diferent: els valors tradicionals relacionats amb criteris ferms sobre la família, la cultura i la mentalitat d'un poble.

Parlar de progrés implica obrir un debat. Cada corrent de pensament defensa el sentit de progrés. És evident que el progrés no és simplement una acumulació d'aspectes tècnics. Per afirmar que hi ha un veritable progrés s'ha de plantejar si l'aparent avenç d'una realitat (legislativa, científica o educativa) suposa realment un benestar més gran per a la humanitat.