general

definició de superfície

La paraula superfície disposa d'un ús habitual en el nostre idioma i ens trobem amb diverses referències per a ella, per cas, a matèria geogràfica, una superfície serà la extensió que presenta un territori determinat i per tant serà l'àrea que ocupa aquest. “La inundació ha cobert d'aigua tota la superfície de la província de Chaco, a l'Argentina.”

Geografia: extensió d'un territori

La superfície té en consideració la longitud i la latitud per determinar làrea que ocupa el territori en qüestió.

A instàncies del Sistema Internacional de Mesures, les unitats que es fan servir per adonar de les mesures d'una superfície són el quilòmetre quadrat i el metre quadrat.

Cal destacar que la unitat per excel·lència ia partir de la qual es mesura una superfície és el metre quadrat, la qual és equivalent a la superfície que disposa un quadrat que mesura un metre de costat.

Una altra unitat que també és molt usada en aquest sentit és el quilòmetre quadrat.

La superfície dels països que componen el nostre planeta està expressada justament en quilòmetres quadrats.

Així, per exemple, Itàlia compta amb una superfície de 301.338 quilòmetres quadrats.

Mentrestant, les superfícies de les cases, dels apartaments, dels terrenys, s'expressen en metres quadrats. “El meu oncle ven un departament de 200 metres quadrats al centre de la ciutat.”

Per determinar els valors dels immobles el que es fa és multiplicar el valor que presenta el metre quadrat a la zona o el barri corresponent per la quantitat de metres que presenta la casa o apartament en qüestió.

També, a la física, ens trobem amb una referència per a la paraula atès que aquí també indica la extensió que presenta alguna cosa considerant-se dues dimensions: l'amplada i el llarg.

Part exterior d'un cos o objecte

D'altra banda, anomenem superfície a la part exterior de qualsevol cos, objecte que bé ens serveix com a límit amb l'exterior o amb alguna cosa especialment.

Per a les matemàtiques la superfície serà aquella extensió de la qual només es tenen en compte l'extensió i l'amplada.

Així estem davant d'un espai bidimensional.

Aspecte d'un tema, una cosa o una persona

En el llenguatge col·loquial, així mateix, és usual que es faci servir aquesta paraula per indicar el aspecte que presenta una qüestió, una persona, o sigui la seva aparença. “A la Laura només la conec en superfície, no et podria dir com reaccionarà davant aquesta situació.”

L'esmentat sentit el solem fer servir amb diversos propòsits, un d'ells és quan volem expressar que alguna qüestió o temàtica ha estat abordada en un context o espai donat de manera somera, és a dir, sense cap mena de profunditat, detall, exhaustivitat o precisió, sinó que li ho ha fet de manera molt ràpida, instantània i per dalt, sense parar esment en qüestions profundes ni de bon tros.

Aquest tractament amb escassa profunditat se sol donar quan no hi ha un interès concret en un tema o també quan no hi ha temps per aturar-se en els detalls d'alguna cosa.

No podem defugir que quan això passa poden produir-se conseqüències negatives, ja que abordar un tema crucial de manera superficial i sense donar-li el degut tractament en profunditat pot ocasionar que es prenguin decisions precipitades que compliquin i agreugin encara més un problema que s'intenta solucionar.

Per cas, es recomana que sempre que calgui abordar qüestions sensibles cal ser exhaustiu en aquesta anàlisi.

D'altra banda, quan aquest sentit s'usa aplicat a persones o coses permet que adonem que no en sabem gaire, que no hem tingut oportunitat, ni temps per conèixer-les en profunditat, fet que per descomptat no ens permetrà disposar d'una opinió acabada i representativa.

Quan diem que coneixem tal o qual en superfície voldrem dir que només en sabem qüestions que es veuen a simple vista, amb l'observació que se li pot donar en una primera i ràpida mirada, però és clar, aquesta apreciació no ens permetrà de cap manera saber com és aquesta persona realment.

Només podrem conèixer algú bé quan el tractem sobrades vegades i mantenim xerrades en què s'aborden qüestions profundes i no trivialitats.

Gran superfície: establiment comercial de mida important

I per la seva banda el concepte de gran superfície s'empra per anomenar un establiment de tipus comercial que posseeix una important mida i es caracteritza per oferir al públic destacades ofertes.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found