ciència

definició de temps

Des d'un punt de vista científic, no hi ha una definició concloent sobre la idea del temps. Tot el que passa, però, es pot situar dins d'una dimensió temporal. En un sentit quotidià, la idea de temps fa referència a la durada d'alguna cosa (la vida d'una persona o el mesurament de qualsevol esdeveniment amb un principi i un fi).

L'ésser humà té la necessitat de mesurar el temps en algun tipus de magnitud, ja que observa que tot allò que l'envolta està subjecte a canvi. Així, la idea intuïtiva de temps fa referència a la successió dels esdeveniments des del passat, passant pel present i encaminats cap a un futur.

El mesurament del temps en el passat

A les antigues civilitzacions es van emprar la sorra, l'aigua i el foc com a indicadors del pas del temps, però aquests elements funcionaven com a cronòmetres i no com a rellotges. En aquest sentit, les clepsidres inventades pels antics egipcis eren uns recipients plens d'aigua amb diferents escales de temps marcades al seu interior i quan el nivell de l'aigua baixava se sabia quin era el temps exacte transcorregut.

Van ser els romans de l'antiguitat els que van popularitzar els rellotges de sol

Mil anys abans de Crist els xinesos van inventar el rellotge d'aigua (una roda geganta moguda per l'aigua indicava el pas del temps cada 15 minuts).

Els primers rellotges mecànics es van començar a construir a Anglaterra al segle Xlll i al Renaixement Galileu va descobrir la isocronia del pèndol, un aspecte que va possibilitar un avenç en la comprensió del temps i en la fabricació dels rellotges.

Diferents maneres d'entendre una mateixa idea

Per a Newton la idea de temps és homogènia, absoluta i eterna. Així, tot el que passa transcorre de manera uniforme. Aquesta concepció és coneguda com a temps absolut. Per a Newton el temps i l'espai són independents, ja que els esdeveniments se succeeixen i les coses es mouen sense cap mena de relació.

Per a Einstein, la magnitud del temps i la magnitud de lespai estan íntimament relacionades. Segons la teoria de la relativitat, el mesurament del temps depèn de quines siguin les condicions que tingui un observador. Aquesta concepció ha explicat a la teoria de la relativitat.

Els antics filòsofs grecs es van adonar de la seva dimensió paradoxal. De fet, Aristòtil afirmava que el temps és un va ser que ja no és. D'altra banda, van observar que el temps no és una cosa externa a nosaltres sinó que és percebut internament, ja que és innegable que la memòria del que ha passat roman en el nostre esperit. En aquest sentit, els antics diferenciaven entre el temps còsmic i el temps viscut.

Per a Kant, la idea de temps és allò que ens permet ordenar les percepcions i vivències. Gràcies a la idea de temps, som capaços d'estructurar tot allò que ens envolta. Segons la terminologia kantiana, espai i temps són formes a priori de la sensibilitat.

Actualment se sap que tots els éssers vius tenen rellotges biològics que els permeten regular les seves funcions vitals i aquesta disciplina és coneguda amb el nom de cronobiologia.

Al món de la ficció i de la física teòrica s'ha contemplat la possibilitat de viatjar en el temps, una circumstància que implicaria tota mena de paradoxes (per exemple, si una persona pogués anar cap al passat, existiria la possibilitat d'evitar el seu propi naixement).

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found