general

definició de factor

El terme factor està especialment vinculat a dues qüestions ben diferents entre si. D'una banda s'usa per referir-se a l'element o al condicionant que contribueix a la producció o l'assoliment d'un resultat i de l'altra, ostenta una importància vital en el camp de les matemàtiques ja que serveix per anomenar els dos termes d'una multiplicació.

En el primer cas que esmentava al paràgraf anterior podem citar com a exemple el següent: Joan es va xopar ahir a la tarda durant el temporal de pluja perquè es va oblidar el paraigua. Aquí el factor d‟aquesta situació serà l‟oblit del paraigua de part de Joan.

En el segon model, els termes d'una multiplicació o producte s'anomenen de manera general "factors"; d'allà la popular síntesi de la propietat commutativa ("l'ordre dels factors no altera el producte"). Com a variant d'aquest format, en estadística es posa èmfasi en considerar els factors gairebé com a sinònim de variables, amb diferències subtils entre si.

Factor de Risc

En tant, també hi ha una tercera utilització del terme, que si bé no es refereix estrictament a la paraula en si mateixa, sinó que està associada a una altra, però també és àmpliament coneguda i utilitzada: Factor de Risc.

En el camp de l'epidemiologia s'anomenen factors de risc a totes aquelles situacions, circumstàncies, que augmenten les possibilitats d'una persona de contraure algun tipus de malaltia o afecció com ara càncer o ateroesclerosi.

En el cas del càncer, els diversos tipus tindran els seus propis i diversos factors de risc. El fumar serà el principal i més gran factor de risc de contraure en algun moment càncer de pulmó, laringe, boca, llavi, esòfag i bufeta, per exemple. Si bé no se'l pot carregar al factor de risc amb la totalitat de la culpa de la contracció de la malaltia, és a dir, no són necessàriament les causes d'aquests sempre, cal advertir que estan estretament vinculats als mateixos. Això vol dir que alguns pacients que no fumen poden evolucionar de totes maneres amb càncer de pulmó, com a conseqüència de la influència d'altres variables (la genètica, per exemple). De tota manera, serà molt més gran la probabilitat de patir aquestes malalties quan el factor és present.

La importància del coneixement daquests factors de risc associades a les diverses malalties és que el coneixement daquests a través dun estudi permetrà la prevenció del mal. O sigui, el que vull significar és que si fumar és un factor de risc per a aquells que, per exemple, tenen antecedents familiars de càncer de pulmó, sé que he de forma inexorable deixar de fumar, perquè aquest factor de risc pot deixar de ser i convertir-se en la causa concreta d'un futur dolent.

Això de l'estudi dels factors de risc, a més d'aplicar-lo a la prevenció de malalties o detecció de les causes que les provoquen, també es pot traslladar al món dels negocis. S'ha convertit en una cosa molt comuna en els darrers anys que algunes consultores o persones es dediquin exclusivament a detectar els factors de risc que poden amenaçar un negoci. Òbviament aquests càlculs es faran gràcies a un exhaustiu coneixement de la teoria de la probabilitat i les matemàtiques. En efecte, el model epidemiològic utilitza els factors com el seu gran motor de càlcul, ja sigui en les ciències de la salut com en aplicacions pràctiques relacionades amb el món de les finances.

Per tant, resulta inconcebible l'estudi d'aquestes disciplines tan diferents sense incorporar al currículum la informació relacionada amb l'operació i el càlcul dels factors, la possibilitat de la seva combinació i l'aplicació pràctica del (aparentment...) complex món de les estadístiques.

Factors de producció

A l'economia clàssica es reconeixen com a factors de producció fonamentals a la terra ia la resta dels recursos que ens aporta la naturalesa, al treball dels éssers humans ja sigui físic o intel·lectual i al capital, que resulta dels anteriors i que implica el diners i béns tangibles que s'impliquen en el procés de producció.

Cal destacar que el preu que es paga per cada factor que intervé incidirà en el valor que se li atribuirà al producte ja elaborat.

Copyright ca.rcmi2019.com 2024

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found