general

definició de desenvolupament

La paraula desenvolupament presenta accepcions diverses. En primer lloc, es pot entendre com el procés devolució, canvi i creixement relacionat amb un objecte, una persona o una situació determinada. D'altra banda, el terme desenvolupament es pot aplicar a situacions que afecten un conjunt d'aspectes, com ara el desenvolupament humà d'una nació. Tot i els diferents sentits, el concepte que analitzem té normalment un sentit positiu en els seus diferents usos.

Desenvolupament com a sinònim d'evolució

Tot està subjecte a canvi i transformació. Si pensem en un ésser viu la seva existència obeeix a uns processos biològics. En aquest sentit, una llavor es converteix en un arbre i unes cèl·lules es van alterant fins a convertir-se en un ésser individual d'una espècie. Són moltes les disciplines que estudien levolució en algun sentit. De fet, en biologia la teoria de levolució és el paradigma científic vigent. D'altra banda, hi ha disciplines que s'ocupen de l'evolució en algun aspecte concret (l'embriologia, la geologia, la psicologia evolutiva, entre moltes altres).

El desenvolupament humà

Necessitem mesurar i calcular les situacions que ens afecten com a col·lectivitat. En aquest sentit, hi ha l'índex de desenvolupament humà. Aquest indicador s'aplica a cada nació i té un enfocament estadístic amb tres pilars fonamentals: salut, educació i nivell de vida. Hi ha altres índexs relacionats amb la humanitat (per exemple, l'índex de pobresa).

A l'hora de situar el desenvolupament d'un país hi ha una classificació general establerta per l'ONU anualment (l'índex de desenvolupament humà esmentat), que estableix la divisió general següent: països desenvolupats, subdesenvolupats i en vies de desenvolupament. Al primer grup hi ha nacions com els Estats Units, Suïssa, Alemanya, Xile o Austràlia. Al segon grup hi ha països com Haití, Eritrea, Somàlia o Afganistan. Algunes nacions es troben en una situació intermèdia, en vies de desenvolupament (per exemple, Kenya, Tailàndia o Cambodja).

Desenvolupament sostenible

El concepte de desenvolupament aplicat a l'economia no satisfà tots els analistes. De fet, alguns consideren que els paràmetres convencionals que es fan servir per mesurar el creixement d'una nació no expressen un veritable desenvolupament econòmic. Per aquest motiu, els darrers anys s'ha incorporat un nou concepte, desenvolupament sostenible.

El concepte de desenvolupament sostenible es basa en un principi general: el creixement ha de ser socialment just, compatible amb lequilibri medioambiental i econòmicament viable. Això vol dir que cal buscar un equilibri entre les diverses classes socials. Des del punt de vista ecològic, es propugna que l‟activitat econòmica ha de ser compatible amb la preservació del planeta. I tot això s'ha d'adaptar a un sistema econòmic productiu i eficaç.

El desenvolupament sostenible com a plantejament global ve a dir que hi ha d'haver un creixement econòmic i social però no a qualsevol preu, ja que cal pensar en els recursos limitats del planeta i en les futures generacions.

Plantejaments contra el desenvolupament econòmic

Al llarg de la història s'han donat circumstàncies en què hi ha hagut una oposició al desenvolupament econòmic, ja que s'ha considerat una amenaça o perversió. En aquesta línia, hi ha tres exemples paradigmàtics:

1) La postura de Jesucrist contra els mercaders que ocupen el Temple de Jerusalem. Per a alguns analistes, aquesta actitud de Jesucrist expressava clarament el seu rebuig de l'activitat comercial i de les transaccions de moneda i, per tant, implicava una crítica a la idea de desenvolupament econòmic. Cal no oblidar, per altra banda, que al Sermó de la Muntanya Jesucrist fa una defensa del "pobrisme" a través de les benaurances.

2) Quan la Revolució Industrial a Gran Bretanya es va consolidar a principis del segle XX va sorgir un grup que es va oposar a les màquines ia la indústria en general, els ludites. El moviment ludista va dur a terme tota una sèrie d'atemptats contra les fàbriques que substituïen la mà d'obra tradicional per processos de mecanització.

3) Certs col·lectius consideren que el progrés i el desenvolupament econòmic van contra una vida feliç i autèntica. Entre ells destaquen els amish, una comunitat protestant d'origen germà i que han creat comunitats als Estats Units i al Canadà. Els amish viuen segons l'estil de vida del segle XVll i XVlll, portant una vida molt senzilla (no condueixen vehicles de motor, la vestimenta manté l'estil dels seus avantpassats i renuncien al consumisme desmesurat).

Fotos: iStock - GCShutter / mediaphotos

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found