general

definició de flexió

D'acord amb el context en què se l'utilitzi, la paraula Flexió presentarà diversos significats.

A l'àmbit de l'anatomia és on trobem l'ús més recurrent que presenta el terme, ja que allà, es coneix com a flexió a la acció i l'efecte de doblegar el cos o alguns dels membres que el componen.

Es tracta més que res de tipus de moviments que permetran l'aproximació entre les diverses parts del cos gràcies a l'acció que hi ostenten els músculs. Per exemple, la flexió muscular farà possible acostar el braç a l'avantbraç.

Mentrestant, el moviment oposat a la flexió es coneix com a extensió i contràriament al que esmentem de la flexió, en aquest cas es dóna un distanciament entre els ossos i les diferents parts del cos, és a dir, quan estenem un dels nostres membres superiors el braç s'allunyarà de l'avantbraç.

Així mateix, a la gimnàstica el concepte de flexió és molt recurrent, ja que bona part dels exercicis que en una rutina de gimnàstica es faran implicaran flexions. Per exemple, un dels exercicis físics més tradicionals en aquest sentit és el de flexió de braços, també popularitzat com a sargantana. L'esmentat resulta ser l'exercici ideal per desenvolupar i tonificar els músculs següents: pectorals, els tríceps, els deltoides, el serrat anterior i el coracobraquial, a més de per suposat contribuir a superar la resistència anaeròbica.

El procediment per dur a terme aquest exercici és el següent: l'individu s'haurà de recostar bocaterrosa a terra o en un matalàs amb els palmells de la mà enganxats a terra ia l'alçada de les espatlles; el següent pas serà aixecar el cos fent força amb els braços i després baixar a terra, estenent-se i flexionant-se els braços de manera alternativa. A causa de l'esmentada resistència física que la seva realització permet obtenir és que molts els compliquen afegint-los alguna dificultat com fer-ho amb la flexió d'un sol braç o afegint-se pes a l'esquena.

En un altre ordre de coses es troba la flexió mecànica, la qual fa referència a la deformació que experimenta un element estructural de forma allargada dirigit perpendicularment al seu eix longitudinal. Bigues, plaques, làmines, són alguns dels elements que fan possible aquesta flexió mecànica.

I finalment, a instàncies de la Gramàtica, una flexió és aquella variació que pateixen les paraules a través de morfemes constituents amb l'objectiu d'expressar diverses funcions dins d'una mateixa pregària. Les modificacions estaran vinculades a la concordança i la dependència dels altres components de l'oració.