general

definició d'estadística

Es designa amb el nom d'estadística aquella ciència que ostenta a les seves bases una forta presència i acció de les matemàtiques i que principalment s'ocupa de la recol·lecció, anàlisi i interpretació de dades que busquen explicar les condicions en aquells fenòmens de tipus aleatori.

Un dels trets sortints de l'estadística és que es tracta d'una ciència transversal i funcional a una àmplia varietat de disciplines que utilitzen per entendre i interpretar algunes qüestions que fan als seus objectes d'estudi. La física, la majoria de les ciències socials, les ciències vinculades a la salut i àrees com el control de qualitat i els negocis i també algunes institucions governamentals, solen molt recurrentment ajudar-se amb l'estadística per comprendre alguns fenòmens que es donen entre les files.

A l'Estadística se la divideix en dues branques: l'estadística descriptiva i la inferència estadística. La primera s'ocupa dels mètodes de recol·lecció, visualització, descripció i resum de les dades que s'originen a partir dels fenòmens que es troben sota la lupa. Aquest tipus d'estadística resumeix les dades que recull numèricament o gràficament. I d'altra banda, la inferència estadística es dedica a la generació dels models, inferències i prediccions associades als fenòmens en estudi tenint en compte l'aleatorietat de les observacions.

Aquesta branca de l'estadística es fa servir majoritàriament per modelar patrons en les dades i extreure inferències sobre la població que es troba sota estudi. Les inferències poden assumir la forma de respostes a preguntes tipus si no, estimacions numèriques, pronòstics de futures observacions, descripcions d'associació, modelament de relacions entre variables.

Si volem saber els orígens d‟aquesta ciència, indefectiblement haurem de remuntar-nos als orígens de la civilització. Roques, pals de fusta, pells i parets de cova eren molt utilitzades per fer representacions i altres símbols. Per exemple, els babilònics, aproximadament, a l'any 3.000 A.C. usaven petites tauletes d'argila per recollir les dades sobre les seves produccions agrícoles o dels gèneres que canviaven o venien a través del bescanvi.

Òbviament, tot això, amb el pas dels anys i dels segles, va ser àmpliament superat gràcies a la creació de nous instruments molt més sofisticats i oportuns a l'hora de mesurar fenòmens i recol·lectar dades. Avui moltes qüestions i problemes de la vida quotidiana parteixen de l'ús de l'estadística per aconseguir una resposta o una solució, segons correspongui.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found