general

definició de planimetria

La planimetria és aquella branca de la Topografia que s'ocupa de la representació de la superfície terrestre sobre un plànol. Així és que aquesta centra el seu estudi en el conjunt de mètodes i procediments que tendiran a aconseguir la representació a escala de tots aquells detalls interessants del terreny en qüestió sobre una superfície plana, exceptuant-ne el relleu i representant-se en una projecció horitzontal.

Aleshores, la planimetria, projecta sobre el pla horitzontal els elements de la poligonal com a punts, línies rectes, diagonals, corbes, superfícies, contorns, cossos, etc., sense considerar la diferència d'elevació.

Mentrestant, les mesures de distàncies horitzontals es podran determinar a partir de diversos instruments i procediments i la seva elecció dependrà exclusivament dels objectius que es persegueixin, les longituds que calgui mesurar, les condicions del terreny i els instruments que es disposen .

Majorment, les distàncies horitzontals es determinaran per referències (quan es disposa dels plànols es poden llegir directament les coordenades emprant sistemes de coordenades), a passos (es coneixerà la distància en qüestió a través dels passos normals que fa una persona i el nombre d'aquests quan es recorre una determinada distància), per cinta mètrica (necessitarem elements addicionals com estaques, plomades, jalons i nivells de bombolla), per taquímetre, entre altres mètodes.

I pel seu costat la planimetria anatòmica és un mètode summament emprat en Anatomia que serveix per estudiar el cos humà a partir de línies imaginàries que inicien en certes estructures anatòmiques i que justament tenen l'objectiu de dividir l'ésser humà en plans per localitzar certes estructures, o si no, algunes patologies.

Els plànols fonamentals en aquest sentit són: pla mitjà o mitjansagital (és el pla vertical que recorre longitudinalment tot el cos i el divideix en dues parts iguals), plànols paramitjos o parasigatals (qualsevol dels plans verticals que resulten paral·lels al pla mitjà i que divideixen el cos en dues zones desiguals), plànols frontals o coronals (qualsevol pla vertical que sigui perpendicular al pla mitjà i que divideix el cos en una zona anterior i una altra posterior), plànols horitzontals (qualsevol dels plans perpendiculars als plans mitjà i coronal i que divideixen el cos en dues zones, una cranial o superior i una altra cabal o inferior) i plànols transversals (serà aquell pla perpendicular a l'eix longitudinal més gran).

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found