general

definició de rebut

Un rebut és un document escrit que es lliura per deixar constància i certificar que algú ha abonat allò que devia o havia de pagar.

Document escrit que es lliura per avalar un pagament rebut o lliurat, o per fer constar que es va rebre alguna cosa

També se l'anomena com constància de pagament.

D'altra banda, aquest document escrit també s'estén per deixar establert que s'ha rebut conforme alguna cosa, per exemple una comanda, entre d'altres.

És comú, perquè el mateix ostenti major validesa, estigui signat per la persona que els lliura, en cas de rebre diners, o bé que s'exigeixi a qui rep alguna cosa que el signi per deixar constància que ho ha rebut, i llavors no es pugui reclamar tan bon punt no va arribar com corresponia.

Característiques i elements dels rebuts

Els rebuts contenen determinades dades elementals com ser lloc i data en el qual es realitza la transacció, nom i cognom i document d'identitat de qui lliura o rep una suma o bé, i el concepte, és a dir, el motiu pel qual es lliura el mateix: la cancel·lació d'una quota d'un deute, entre d'altres.

Normalment, el rebut es fa per duplicat i en els casos que així ho exigeix ​​fins i tot per triplicat.

Això vol dir, que així es faci de manera escrita, o bé per un mitjà electrònic, el rebut en qüestió s'emetrà amb una o dues còpies perquè una d'elles, generalment l'original, serà lliurada a la persona que cancel·la un pagament, com ara mitjà de prova fefaent que ha abonat, mentre que la còpia del mateix quedarà en mans de qui ho emet per també tenir una constància que aquest compte o deute s'ha pagat conforme.

Gairebé totes les activitats quotidianes que impliquen un pagament, per exemple el pagament d'un servei, la compra al supermercat, l'adquisició d'algun bé material com a ésser indumentària o un moble, rebran a canvi del pagament el lliurament d'un rebut, comprovant, constància o factura, com també se l'anomena, que justament confirma que allò que un s'emporta d'una botiga ha estat pagat degudament.

Per tant, és corrent que aquest terme sigui utilitzat com a sinònim d'altres termes ben populars en aquest sentit com ser els esmentats: comprovant i factura.

Normalment, quan ens referim a un rebut ens referirem a un paper imprès que forma part d'un talonari i en què manualment s'omplen els camps buits en què s'indica la suma rebuda, el nom de la persona que el va rebre, de l'empresa que va lliurar, el bé entregat, entre d'altres.

En tant, en els darrers anys, com a conseqüència de l'extensió de l'ús de la informàtica aquests rebuts es van tornar electrònics, és a dir, se'ls imprimeix directament d'un ordinador gràcies a un programari específic i ja contenen tota la informació corresponent a l'operació a qüestió.

El lliurament de rebuts en transaccions comercials ajuda a combatre l?evasió fiscal

Conforme avancen els controls impositius dels estats, ja s'ha tornat una exigència estendre rebuts per deixar assentada tota operació comercial que s'efectuï.

La missió és que tots els comerços i les empreses tributin el que correspon i combatre l'evasió fiscal.

Els comerciants estan exigits a lliurar un rebut per cada transacció comercial que realitzen, i així és que el comprador o client haurà de sol·licitar-la si és que no li lliuren.

Les còpies d'aquests rebuts es faran servir per assentar i portar la comptabilitat de l'empresa en qüestió, mentrestant, al client us servirà per poder reclamar alguna qüestió vinculada a aquesta operació.

El rebut permet al client realitzar reclams

Cal destacar que disposar del rebut d'allò que s'ha pagat és molt important a l'hora d'efectuar un reclam, ja sigui per presentar algun defecte en la compra realitzada, o bé si una empresa ens demana un pagament que ja hem fet, aleshores, amb la simple presentació d'aquest rebut es comprovarà que no hi ha cap deute.

Les empreses sempre demanen la presentació del rebut quan es vol canviar una compra realitzada que per x situació no ens va conformar o satisfer.

D'altra banda, anomenem rebut a aquell document escrit en el qual es deixa establert que s'ha rebut alguna cosa.

Per exemple, una empresa de transports de mobiliari us lliurarà a qui rep un dels mobles a lliurar un rebut que donarà compte de la recepció conforme d'aquest, quedant-se l'empresa amb una còpia del mateix, que ha estat prèviament signat per la persona que va rebre el mateix.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found