dret

definició de dret

El dret és el conjunt de lleis, resolucions, reglaments creades per un Estat, que poden tenir un caràcter permanent i obligatori d'acord amb la necessitat de cadascuna i que són de compliment estricte per TOTES les persones que habiten en aquesta comunitat per garantir la bona convivència social entre aquestes i que la resolució dels conflictes de tipus interpersonal arribin a bon port.

O sigui que més enllà que jo consideri que, per exemple, respectar alguna norma de trànsit és injusta, l'hauré de respectar i observar perquè al dret no els interessen els pensaments particulars, sinó garantir el bon funcionament d'una societat. D'aquesta manera, s'admet que l'existència del dret és rellevant per permetre que els drets dels ciutadans com a éssers individuals s'articulin de manera apropiada per aconseguir la permanència de la societat en conjunt.

Tot i que de vegades no ens adonem per raó de la quotidianitat i l'automatisme d'algunes situacions o accions que protagonitzem cada dia de les nostres vides, el dret és una de les qüestions que es fa més present en cadascuna de les nostres jornades; el fet de prendre'ns un mitjà de transport cada matí per anar a treballar o el mateix treball que realitzem amb vista a la recepció d'una retribució generalment mensual de diners, són íntegrament coses que impliquen un dret constituït amb què comptem. Davant la seva falta podem i tenim el dret (valgui la redundància...) de reclamar-les si no es compleixen efectivament i en temps i forma. És a dir, el meu cap té l'obligació de pagar-me una quantitat de diners estipulada a final de mes i l'empresa de transport té el compromís assumit de portar-me cada dia a aquest destí i jo, de reclamar-ho en cas que per qualsevol raó no ho faci . Per tant, només quan el dret es compleix és possible el funcionament harmònic d'una societat, atès que la manca de compliment de la llei precipita veritables situacions d'anarquia on alguns dels integrants es veurà perjudicat en la seva integritat, el seu patrimoni o fins i tot amb la pèrdua de la vida.

El que ens dóna el dret a tothom sense excepcions, és la possibilitat de ser iguals davant la llei, és a dir, no importa per al dret que el meu cap tingui més plata o poder que jo a l'hora de fer-li un reclam per aquests diners que no se'm van pagar. Sí que és així, el dret estarà del meu costat, és clar. Aquesta igualtat davant la llei significa que els drets constitucionals o atorgats per altres lleis o normatives són valedors per a tots els habitants d'una nació, independentment de la seva tasca, posició econòmica o formació intel·lectual o acadèmica.

El dret està nodrit i es basa generalment en textos escrits en què es van plasmar determinades idees o fonaments essencials per fer ús del dret, aquestes són: la constitució, la llei, la jurisprudència, el costum, l'acte jurídic, els tractats, la doctrina, entre d'altres. La sistematització d'aquestes normes en diferents jerarquies en permet el millor ordenament i evita tant les contradiccions com les superposicions. Així, una llei emesa pel Parlament i promulgada pel poder executiu no pot vulnerar allò establert en una normativa de nivell superior, com la Constitució. És per això que calen organismes per a la vigilància del compliment de la llei; a cada nació, aquest organisme rep diferents denominacions i s'emmarca dins del Poder Judicial.

A més, als països federals, el dret presenta, a més de la seva dimensió nacional, una organització pròpia estadual o provincial que pot diferir en diferents matisos per a cada regió. Es prefereix que certs delictes o violacions de drets d'importància estratègica quedin en mans del dret federal, com passa amb el tràfic d'estupefaents o la seguretat nacional, entre d'altres.

A més, el dret ha estat dividit en diverses branques o categories per organitzar el seu tractament, així està el dret administratiu, civil, econòmic, polític, processal, entre els més importants. Així mateix, l'acompliment apropiat del dret comporta la col·laboració amb altres disciplines, com les ciències de la salut (al camp forense), les ciències exactes (en la realització de perícies de diferent índole) i la criminologia (en els seus enfocaments més variats) per les ciències modernes).

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found