ciència

definició de metodologia

S'entén per metodologia el conjunt de pautes i d'accions orientades a descriure un problema. En general, la metodologia és un apartat de la investigació científica. En aquest sentit, el científic parteix d'una hipòtesi com a possible explicació d'un problema i intenta trobar una llei que ho expliqui. Entre la hipòtesi i la resolució final, el científic haurà de seguir un camí, és a dir, un mètode de recerca. I l'estudi dels mètodes és allò que es coneix com a metodologia. En altres paraules, la metodologia respon al "com" d'un estudi o investigació.

El concepte de metodologia és propi de la ciència. Tot i així, se sol aplicar en contextos no científics (hi ha una metodologia relacionada amb els jocs, amb l'esport, amb l'organització del treball o amb l'ensenyament d'una matèria).

Apartats bàsics i recomanacions

A la pràctica una metodologia amb caràcter científic es posa en funcionament en diferents etapes. En primer lloc, una etapa de revisió bibliogràfica. Després ve una etapa de camp, una de laboratori, una de processament de la informació i, finalment, una etapa d'anàlisi i de resultats.

Aplicar una metodologia implica seguir un ordre d'actuació, per això és aconsellable complir una sèrie de recomanacions: definir la llista de tasques a realitzar, determinar una seqüència o ordre d'execució, establir una durada de les diferents accions i definir cada meta o objectiu .

Hi ha tres camins principals en la majoria d'investigacions: l'inductiu, el deductiu i l'hipoteticodeductiu.

Mètode inductiu

Es basa en la recopilació d'informació particular per extreure'n una conclusió general. Aquest mètode presenta les etapes següents: observació i registre dels fets, anàlisi i classificació dels fets i derivació inductiva d'una generalització a partir dels fets (també coneguda com a inferència inductiva). Un exemple de raonament inductiu seria el següent: sempre que colpejo el ferro s'escalfa, sempre que colpejo el coure s'escalfa, sempre que colpejo l'acer s'escalfi i, en conclusió, considero que molt probablement tots els metalls s'escalfen en ser copejats.

Mètode deductiu

El mètode deductiu es fonamenta en la idea que les conclusions obtingudes en una investigació estan implícites a les premisses. En altres paraules, si les premisses són certes necessàriament, les conclusions seran certes igualment. Aquest mètode va del que és general al que és particular i és l'antítesi del plantejament inductiu. Un exemple de la deducció com a forma de raonament seria el següent: els fills del meu oncle Andreu tenen el mateix nom que el seu pare i, per tant, els fills del meu oncle es diuen Andreu.

Mètode hipoteticodeductiu

Segons aquest mètode la ciència no comença a partir de l'observació, ja que les dades sensibles no són adequades per construir hipòtesis. El punt de partida d'aquest mètode és l'observació d'un fenomen, seguit d'una hipòtesi provisional que explica aquest fenomen; després ve la deducció de les conseqüències i la verificació dels enunciats deduïts, que són contrastats amb l'experiència. Aquest mètode comporta una combinació de reflexió purament racional (la proposta de la hipòtesi i les consegüents deduccions) i l'observació empírica (el moment de la verificació).

El mètode Polya, una altra manera de plantejar una investigació

La metodologia com a plantejament que estableix una guia a la investigació s'ha enriquit amb les aportacions de teòrics com George Polya. Aquest matemàtic hongarès del segle XX va proposar un mètode que es fonamenta en quatre apartats:

1) Entendre adequadament el problema.

2) Concebre un pla per resoldre el problema.

3) Executar un pla dactuació.

4) Examinar la solució obtinguda.

Fotos: iStock - shironosov / feelmysoul

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found