general

definició dhàbit

S'anomena hàbit a tota conducta que es repeteix en el temps de manera sistemàtica. Ha de quedar clar que un hàbit no és una mera conducta assídua, sinó que ha de ser un grau de regularitat que es confongui amb la vida de l'individu que l'ostenta. Per extensió, sol anomenar-se hàbit al mode de vida dels preveres.

Totes les persones tenen arrelats una sèrie de hàbits que tenen una influència notable en les seves vides, fins al punt determinar els èxits i els fracassos en diverses activitats. És per això que és molt important fixar l'atenció en les conductes recurrents que s'han incorporat. Moltes són totalment inconscients, per la qual cosa cal algun grau d'introspecció per identificar-les. La majoria, però, es pot entreveure amb facilitat, encara que és difícil tant incorporar-ne una com eliminar-la si cal.

Mals hàbits versus bons hàbits

Els bons hàbits són aquells que encaminen l'existència personal a aconseguir objectius que milloren la qualitat de vida. S'han de determinar en funció de la satisfacció que generin qui els posseeixi. Així, es pot posar d'exemple l'hàbit d'estar informat, educar-se, fer exercici, mantenir la higiene, alimentar-se de manera saludable, etc.

Per contra, els mals hàbits tenen conseqüències negatives per a les nostres vides, sent font d'insatisfaccions i moltes vegades de vicis. Alguns són notòriament nocius i difícils d'eliminar. Poden posar-se d'exemple l'excessiva ociositat, el malbaratament de diners, fumar, beure en excés, etc. I per cas és que a moltes d'aquestes conductes se les anomena vicis. Perquè els vicis són considerats per la major part de la societat com a pràctiques que ratllen allò depravat i allò immoral.

Aleshores i més enllà de si hi ha excessos o no a favor dels mals hàbits, l'ideal és evitar aquests últims i promoure en un mateix i en l'entorn immediat que ens envolta la pràctica dels bons hàbits.

Tipus d'hàbits

Ara bé dins del vast univers de mals i bons hàbits haurem de distingir que aquests poden desenvolupar-se en l'àmbit físic (associats al nostre organisme), afectius (aquells que estan vinculats a la relació de l'individu amb el seu entorn immediat, com ser parella, amics, familiars), socials (impliquen els costums típics d'un grup, comunitat, grup), morals (aquests indiquen la manera correcta o incorrecta de procedir a la vida i d'alguna manera els que determinaran que una persona sigui considerada bona o dolenta) , i els intel·lectuals (impliquen el nostre intel·lecte).

Per acabar cal destacar que la responsabilitat pels hàbits que es tenen pot ser limitada. En efecte molts són incorporats a la infància o en edats primerenques, quan encara no es té una clara idea de les seves conseqüències. També pot passar que tant els bons com els dolents siguin adquirits per influència del medi extern, com ara la família. Com sigui, sempre és important prestar atenció a ells per fer-los servir a favor nostre.

L'hàbit a la religió

A instàncies de la religió la paraula hàbit disposa d'un ús estès atès que designa la investidura, la indumentària que utilitzen els religiosos, com ara sacerdots, monges, bisbes, entre d'altres i que d'alguna manera els distingeixen de la societat civil.

Val a dir que cada rang religiós disposa d'un hàbit, túnica, amb mantell o capa i que ostenta determinades característiques. Els colors utilitzats en els hàbits són negres o blancs, és a dir, els colors més neutres de l'espectre cromàtic.

Altres usos de la paraula hàbit

Si bé els paràgrafs indicats a dalt, sens dubte, són els llocs de treball més corrents que se li atribueixen a la paraula que ens ocupa també és possible que ens trobem amb altres referències… A la botànica un hàbit és la forma que presenta una espècie vegetal que estarà caracteritzada per la tija, les branques i la textura.

A l'ambient militar, hàbit denomina aquella distinció que singularitza una ordre militar.

En matèria de geologia l'hàbit cristal·lí és l'aparença externa que ostenta un mineral i per cas és la que ens permet adonar com llueix un mineral des d'una vista macroscòpica.

I per a la psicologia un hàbit serà el comportament que una persona repeteix amb assiduïtat i que es desenvolupa sense que l'individu els hagi de raonar.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found