general

definició de trapezoide

Els quadrilàters es classifiquen en tres blocs: paral·lelograms, trapezis i trapezoides. Aquests últims presenten una característica singular: no tenen costats paral·lels.

Característiques dels trapezoides simètrics

Tenen dos parells de costats consecutius iguals. D'aquests, el primer parell de costats és diferent del segon, ja que un és menor que l'altre. Les diagonals són perpendiculars i, per tant, es creuen en el punt mitjà d'una. Com el terme indica, tenen un eix de simetria. Un exemple d'aquesta categoria seria el deltoide (dos triangles isòsceles units).

Característiques dels trapezoides asimètrics

No tenen costats consecutius iguals, ja que un és més gran que l'altre. D'altra banda, les diagonals són diferents i obliqües (no perpendiculars). Així mateix, no tenen eixos de simetria. És lúnic tipus de quadrilàter que no té una forma definida, ja que pot presentar infinitat de formes. Per tant, per calcular la seva àrea normalment es divideix en figures ja conegudes (per exemple, dos triangles).

Un dels ossos de la mà

L'os trapezoide forma part del carp i es troba al canell juntament amb tres ossos més: el trapezi, l'os gran i el ganxós. Tots aquests petits ossos faciliten la mobilitat dels dits de la mà.

Aquest os ens recorda que altres figures geomètriques serveixen per anomenar diferents parts de l'anatomia humana, com ara el deltoides, el trapezi o el piramidal.

Els diferents trapezis

1) El trapezi rectangle té sempre un angle de 90 graus. Un dels angles és agut (menor de 90 graus) i l'altre és obtús (més gran de 90 graus). En conseqüència, sempre hi haurà una base menor i una base més gran.

2) El trapezi isòsceles té dos costats iguals que no són paral·lels i dos costats més que són paral·lels. Pel que fa als angles, dos són aguts i dos són obtusos. Les diagonals són de la mateixa mida i, per tant, són congruents. Finalment, hi ha una base menor i una altra de més gran.

3) El trapezi escalè és aquell en què tots els costats són diferents.

Tots tenen en comú una característica: presenten una relació de paral·lelisme entre dos dels seus costats, com a mínim.

Paral·lelograms

Hi ha tres tipus de paral·lelograms: quadrat, rombe i rectangle.

- El quadrat té quatre costats i tots són iguals. Els angles són de 90 graus. Les dues diagonals són iguals i entre elles formen un angle recte de 90 graus.

- El rombe té tots els costats iguals, però els angles no són rectes. Les seves diagonals són diferents, una de més gran i una altra de menor.

- El rectangle és similar al quadrat (dels seus quatre costats, dos són curts i dos més llargs).

Foto Fotolia: Bunny

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found