general

definició d'incipient

La paraula incipient és un terme que es fa servir quan es vol adonar que alguna cosa s'està iniciant, és a dir, que es troba fent els seus primers passos, per tant, no resulta ser una cosa del tot establert o oficial, depenent del cas en qüestió i per cas està en vies de desenvolupament.

Allò que està en etapa d'inici

En tant, el concepte, pot assolir individus (“la relació entre el meu cosí i la Maria és incipient”), a situacions, com ser una malaltia (“la miopia de germana és incipient, encara que caldria controlar-la perquè no avanci més”), entre altres alternatives.

Aleshores, d'allò esmentat es desprèn que incipient és un terme que solem utilitzar en el llenguatge corrent quan es vol referir que alguna cosa està tot just començant, és a dir, encara és nou, i fins i tot pot succeir que es trobi en un temps d'experimentació si és que acaba daparèixer o succeir.

El que és nou requereix espera per poder determinar el seu èxit o fracàs

En aquest sentit és que moltes vegades és impossible treure conclusions sobre les seves conseqüències atès que en acabar desenvolupant-se cal esperar que passi un temps prudencial per emetre algun tipus de dictamen sobre el seu encert o fracàs, per exemple.

Pensem en un negoci que acaba d'arrencar, serà imprescindible esperar un temps determinat per poder avaluar a través de les vendes i costos si aquest va resultar finalment viable i si val la pena continuar amb el mateix o directament si no va funcionar desbaratar-lo.

I el mateix es pot traslladar a altres contextos o àmbits…

Així és que per exemple quan una droga, vacuna o tractament comença a fer els seus primers passos, o se li va començar a administrar a poques persones, per avaluar-ne el resultat exitós o no, es parlarà d'una droga, una vacuna que es troba en situació incipient, tot just començant i s'haurà d'esperar un temps per poder determinar si és efectiva i aconsegueix combatre la malaltia o si no ho és i llavors cal seguir provant altres opcions.

Les malalties o afeccions també disposen d'un moment incipient, és a dir, d'un temps en què comencen i que es caracteritza per la manifestació de símptomes típics de la mateixa, per exemple a la grip es comença a experimentar dolors musculars, de cap, tos, refredat, entre altres.

I és en aquesta etapa incipient que es recomana actuar per poder atacar els símptomes i per descomptat avançar en la cura de la mateixa.

D'altra banda, les relacions sentimentals entre persones sempre que comencen s'ubiquen en allò que anomenem etapa incipient de l'amor i que es caracteritza per l'enamorament mutu que sol expressar-se mitjançant gestos i paraules d'amor constant entre els enamorats.

En aquesta etapa no hi ha lloc per a retrets, no es detecten els defectes a l'altre encara que els tingui, és tal l'enamorament present que fa que no s'apreciï cap mena de problema.

També podem parlar de l'inici o l'inici d'infinitat d'altres coses o situacions, l'inici d'una competició, d'un problema, d'un tractament mèdic, d'un càrrec polític, del començament de les classes escolars, del naixement de l'amor en algú i de la contracara com és l'odi, entre infinitat de qüestions que poden néixer.

Cal destacar, que el concepte d'incipient es troba en estreta vinculació amb altres conceptes que refereixen més o menys el mateix i per tant són normalment usats com a sinònims, recíprocament, com ara: embrionari, principiant, primerenc, naixent, inicial, nou i rudimentari i s'oposa a paraules com acabat.