general

definició d'educar

Desenvolupar les facultats intel·lectuals i morals d‟un individu a instàncies del procés educatiu

La d'educar és una de les activitats més importants que pot desenvolupar una persona o una institució, ja que té la gran responsabilitat desenvolupar les facultats intel·lectuals i morals d'un individu a instàncies del procés educatiu.

L'escola, els docents i la família, principals actors a l'educació

L'escola com a institució, i el docent com a professional capacitat per dur a terme aquesta tasca, són aquells que desenvolupen aquesta importantíssima activitat en el pla formal, és a dir, pel que fa a coneixements i matèries.

Ara bé, no són els únics que desenvolupen aquesta acció, sinó que també hi ha altres actors que en algun moment de les seves vides tenen la responsabilitat d'educar-ne un altre. Un pare al seu fill, un avi al seu nét, una tia al nebot, entre d'altres. En aquests casos, l'acció educativa estarà especialment orientada a alliçonar la persona sobre allò que està bé o està malament fer en determinada circumstància, a comportar-se, a respectar valors i normes, entre altres qüestions.

Ensenyar habilitats, valors, coneixements que permetin desenvolupar una activitat, una professió, o prendre una decisió

Aleshores no només educar serà ensenyar a un nen quant és 2 + 2 o quina és la capital de França ia quin dels continents pertany aquesta, sinó que a més educar pot ser dirigir, ensinistrar i instruir algú pel que fa a qüestions que no tenen res a veure amb els sabers i la ciència, per exemple, educar algú sobre com superar obstacles a la vida o sobre quins són aquells comportaments que freguen la mala conducta i quins són aquells que caldrà seguir si es vol anar pel camí de la correcció i la gentilesa.

Mentrestant, també, l'acció d'educar pot estar destinada a un objecte o element concret, per exemple educar l'ull si és que s'està treballant en el disseny de modes perquè, per descomptat, en aquesta àrea, el bon ull a l'hora de triar teles, accessoris, serà fonamental per aconseguir destacar-se per sobre de la resta.

Per cas aplicada a persones oa elements, l'acció d'educar implica sempre que el destinatari aprengui habilitats, valors, coneixements concrets, entre d'altres, que li permetin desenvolupar una activitat, una professió o prendre una decisió a la seva vida.

Quan algú duu a terme l'acció d'educar-ne un altre podrà veure materialitzada la seva activitat a través de canvis, emocionals, intel·lectuals i socials, que indefectiblement es produeixen en el subjecte que rep leducació en qüestió. Òbviament, depenent de l'efectivitat, les ganes i les estratègies emprades en aquest procés és que pot ser que allò que es va aprendre perduri tota la vida o bé que s'oblidi fàcilment, si és que no es va reforçar oportunament.

L'estratègia educativa condicionada per l'edat del destinatari

Una altra qüestió rellevant a l'hora de dur a terme l'educació d'algú serà la seva edat, per exemple, quan a qui cal educar és un nen no es podran fer servir les mateixes eines i mètodes que es farien servir si fos un adult el subjecte a educar. El nen sempre requerirà un tipus d'atenció i cura especial, bàsicament, perquè a la infantesa serà on primerament s'estructurarà el pensament i les formes d'expressió d'algú, que seran la base futura de tot, aleshores s'ha de fer amb criteri i mesura per no provocar al nen una desestabilització que el perjudiqui en el desenvolupament futur.

L'avaluació, una eina fonamental per avaluar l'educació

D'altra banda, pel que fa estrictament a l'educació formal o escolar, en aquest cas, l'avaluació serà un instrument fonamental a l'hora de cercar-ne la millora, ja que a través d'aquesta es podrà saber, concretament, si es va aconseguir allò que es buscava, és a dir, si l'alumne va comprendre el que se li va ensenyar. I d'altra banda l'avaluació és una manera excel·lent d'establir premis, atencions i càstigs quan els alumnes van estudiar perfectament, quan estan per sota del nivell esperat o quan directament no van estudiar com corresponia, respectivament.

Per tot allò exposat es desprèn llavors la rellevància i la influència que l'educació té a la vida d'una persona. L'ideal és que la persona rebi una educació correcta des de petit perquè d'aquesta manera es contribueix favorablement a l'estructuració del seu pensament i al desenvolupament de les vies d'expressió. A més, l'educació adequada des de primerenca edat suma pel que fa al procés de maduració dels sentits, els moviments i estimula la convivència i la integració amb l'entorn.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found