general

definició de dependència

D'acord amb l'ús que se li doni, la paraula dependència pot referir diverses qüestions.

Dependència és subordinació

D'una banda, quan es vol referir la subordinació que algú presenta respecte d'una altra en un àmbit laboral es parla de dependència. Generalment, en una empresa, els empleats manifesten una relació de dependència en relació amb els seus caps o superiors immediats, devent-los a aquests respecte ia més hauran d'acudir-hi cada vegada que necessitin una autorització per accedir a un permís especial o bé per seguir endavant a alguna negociació o negoci que estiguin atenent.

L'empleat que es troba treballant en relació de dependència, com es diu dels que no treballen de manera autònoma o pel seu compte, mai no podrà prendre decisions unilaterals pel seu compte, sinó que ho haurà de consultar gairebé tot amb el cap o superior.

Hi ha persones que per les característiques de la seva manera de ser no suporten aquesta situació i solen ser força problemàtiques en treballs d'aquest tipus i aleshores normalment la seva sort acaba en acomiadament per no saber acatar ordres.

Dependències administratives

També, es designa amb el terme de dependència a aquella oficina que depèn d'una altra que ostenta més entitat o importància.

Moltes empreses o organitzacions de l'estat despleguen tasques d'abast nacional i fins i tot internacional en alguns casos, aleshores, per poder cobrir la seva feina a tot un territori, oa l'exterior, necessiten establir dependències, que com hem dit són oficines més petites que depenen d'una major o seu mare i en què s'operen els mateixos tràmits. També se les sol anomenar com a filials.

Dependència o àrea destinada al servei a una casa

Mentrestant, a cadascuna de les habitacions en què està dividida una casa o departament se les designa amb el terme genèric de dependències. Mentrestant es diu comunament com a dependència de servei, a aquella habitació on s'allotja la mucama, la mestressa de claus o el majordom que treballa i viu en una casa. Generalment es dissenyen a l'àrea contigua a la cuina ia més de l'habitació compten amb un bany on el personal pot rentar-se.

Dependència de l'ALTRE

Així mateix, per dependència, es diu a aquella situació en què una persona, per alguna causa, ja sigui física, psíquica, mental, econòmica o cultural no pot valdre's per si mateixa a la vida, necessitant dels altres, és a dir, l'elevat grau de discapacitat i de disfuncionalitat que la persona presenta és d'un grau tal que fa que sí o sí que hagi de recórrer a l'ajuda, intervenció, auxili i cura de part de tercers.

Per exemple, en el cas d'un ancià, és recurrent que atesa l'arribada de determinada edat avançada en què es produeixen els inevitables deterioraments cognitius i motors, una persona necessiti l'ajuda constant i sistemàtica d'un altre per poder valdre's en les qüestions més quotidianes com ser alimentar-se, realitzar les seves necessitats, vestir-se, moure's de banda a banda, entre altres qüestions.

En aquest cas estaríem davant d'una dependència física i mental. Les dependències de tipus físic a més solen requerir la utilització d'instruments especials que ajudin la persona a mobilitzar-se d'una manera més independent, com és el cas de cadires de rodes, bastons, crosses, entre d'altres.

Mentrestant, l'altre tipus de dependències que esmentem es pot donar és l'econòmica, la qual generalment manifesten aquells que no tenen, per alguna raó, la capacitat de sustentar-se o produir capital per mantenir-se i per això depenen d'un tercer. Les persones grans, algunes dones i algunes nacions solen ser dependents econòmicament d'altres.

Aquest tipus de dependència és una de les més comunes i així mateix és una de les que més conflictes susciten quan es trenca o deixa d'existir i això és així perquè ras i curt deixa la persona sense els recursos materials necessaris per seguir vivint.

Drogodependència

D'altra banda, la paraula dependència sol tenir una presència especial en el context de les addiccions i del tractament contra aquestes. Es parla de dependència a l'alcohol, a drogues com la cocaïna, la marihuana, entre d'altres, a les pastilles, quan una persona no pot deixar de consumir-les malgrat que s'ho hagi proposat per tots els mitjans possibles.

Quan la dependència a alguna d‟aquestes substàncies arriba a un punt d‟incapacitat total de deixar-les ia més comença a generar problemes de salut i de comportament en les persones addictes serà necessària la intervenció d‟algun tractament que acabi definitivament amb aquesta dependència.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found