economia

definició de comercial

El terme comercial fa referència a l'àmbit del comerç, és a dir, tot allò inherent a aquest i als seus representants, els comerciants. Així mateix, quan alguna cosa, algú, aconsegueixen una acceptació important dins del mercat on es desenvolupen i que els és propi, com pot ser el cas d'una pel·lícula o el d'un tema musical d'una banda o solista, es fa servir la paraula comercial per donar compte d'aquesta situació.

O de vegades i en alguns contextos, també se sent parlar de comercial o comercials en referència a la persona o persones que es dediquen a vendre productes o serveis en representació d'una empresa o marca i que generalment van a comissió per cada venda que fan i concreten.

I finalment, el darrer dels significats que ostenta aquesta paraula està relacionat amb la publicitat, atès que en molts contextos, el terme comercial és el mateix a dir espot o anunci publicitari, en altres paraules, aquells missatges que tenen com a finalitat donar a conèixer un producte o servei al públic consumidor dels mateixos oa un potencial públic.

Com el màxim objectiu dels comercials és que les persones del públic comprin el producte en qüestió, els mateixos, es troben articulats i estructurats a través de cures propòsits persuasius i els mitjans de comunicació com ser la televisió, la ràdio, les revistes, els diaris, entre d'altres, són el principal lloc on trobarem els comercials.

Per exemple, tant els programes de ràdio com els de televisió, tenen entre els continguts que proposen un moment que destinen a emetre únicament publicitat i un cop concretat aquest moment “comercial” que pot durar entre 10 o 15 minuts aproximadament, es reprèn la programació amb els continguts habituals.