economia

definició de desenvolupament econòmic

El desenvolupament econòmic d'un país es basa en la capacitat per generar riquesa i progrés en el conjunt de la societat. Es tracta d‟un concepte que forma part de l‟economia com a disciplina i s‟estudia dins d‟una branca concreta, l‟economia del desenvolupament.

Conceptes claus i consideracions del desenvolupament econòmic

El creixement econòmic és un objectiu desitjable per a qualsevol nació o regió. El desenvolupament econòmic ideal seria aquell que és sostingut en el temps, equitatiu, eficient, respectuós amb les persones i alhora beneficiós per al nombre més gran possible d'individus.

Com que l'economia d'un país és dinàmic i dins d'un marc global, s'estudien i analitzen constantment nous nínxols de mercat per mantenir o potenciar el desenvolupament econòmic. En aquest sentit, els darrers anys ha aparegut la figura de l'emprenedor, que cerca noves oportunitats de negoci en el marc general de l'economia.

Alguns estudiosos del concepte de desenvolupament econòmic posen èmfasi en la relació entre els valors d'una societat i el creixement de la riquesa. En aquest sentit, el valor de la competitivitat és un element clau, ja que la competència implica lliure mercat i una rivalitat entre les companyies que acaba beneficiant el conjunt de l'economia (als preus dels productes i els consumidors).

Hi ha un acord generalitzat sobre la conveniència que el desenvolupament econòmic sigui sostenible. Això vol dir que una activitat que es realitza al marge del medi ambient no pot ser considerada com una estratègia productiva amb futur, ja que els beneficis que es generen estan associats a la destrucció dels recursos i, per tant, no hi ha sostenibilitat en aquesta activitat . En línies generals es considera que no hi pot haver un autèntic desenvolupament econòmic contrari a la sostenibilitat.

Factors que intervenen en el desenvolupament econòmic

El creixement econòmic de la nació depèn de factors econòmics, polítics, socials i culturals. Les primeres matèries i les fonts d'energia d'un país són essencials perquè hi hagi un creixement. Des del punt de vista polític cal que un país sigui estable políticament i que l'administració participi a l'activitat econòmica amb programes orientats a la innovació, a l'R+D o donant suport als emprenedors. Els factors socials i culturals són igualment significatius i una prova és la relació entre la mentalitat dels protestants i el capitalisme.

Alguns aspectes esdevenen autèntics obstacles per al desenvolupament econòmic d'una nació: un sistema educatiu deficient, la corrupció, la manca d'infraestructures que impedeixin la comunicació i el comerç o una realitat demogràfica amb desajustos.

Fotos: iStock - theeradaj / PeopleImages

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found