general

definició d'eina

En un sentit ampli, una eina és aquell element elaborat amb l'objectiu de fer més senzilla una determinada activitat o tasca mecànica, que requereix, per portar-la a bon port, una aplicació correcta d'energia.

Mentrestant, en un sentit menys ampli, la paraula eina és popularment utilitzada per la gent en el llenguatge corrent per referir-se a aquells utensilis forts i resistents, principalment elaborats amb ferro, tal com ja ens anticipa l'origen de la paraula i que serveixen perquè les persones realitzin diferents treballs mecànics que sí o sí que necessiten l'aplicació de la força física.

Totes les eines existents i les que es van fabricant, sempre, compleixen un o diversos propòsits específics, és a dir, no n'hi ha cap que no tingui una concreta funció tècnica.

La major part resulten ser combinacions simples de màquines que presenten un avantatge mecànic. En el cas de la pinça, per exemple, actua com si fos una doble palanca, estant el seu punt de suport a l'articulació central, la potència li dóna la mà i la resistència es manifesta per la peça que subjecta.

Hi ha dos tipus d'eines, les mecàniques, que utilitzen una font denergia externa, com ser lenergia elèctrica i les manuals, que empren la força muscular humana. Les d'aquest tipus són generalment d'acer, metall, fusta o goma i majoritàriament són empelades per concretar tasques de reparació o construcció, que sense elles realment serien molt complexes.

Contradient el que es va creure durant segles, els éssers humans no som els únics éssers vius capaços d'utilitzar una eina, hi ha alguns primats, com els ximpanzés, les aus i fins i tot alguns insectes que empren diferents eines per poder dur a terme algunes accions, entre elles, pedres per poder efectivament trencar cocos o ous, pals, que els ajudin a treure els insectes que amenacen els seus nius i algunes altres per processar els seus aliments.

Un altre ús recurrent que observa el terme eina és el de dispositiu o procediment que augmenta la capacitat de dur a terme determinades tasques, per exemple eines de programació, eines de gestió, matemàtiques, entre altres.