dret

definició de rescissió

Anul·lació o cancel·lació d'un contracte o de qualsevol altra obligació subscrita

El concepte de rescissió es fa servir en el nostre idioma per indicar l'anul·lació o cancel·lació d'un contracte o de qualsevol altra obligació que s'hagi subscrit oportunament a través d'un document oficial. I gaudeix d'una utilització especial dins del pla jurídic que és on majoritàriament se solen subscriure contractes, acords i així mateix on es recorre per anul·lar-los o per exigir-ne el compliment.

L'incompliment contractual, una causa recurrent de rescissió

Un dels factors més corrents que desencadenen la rescissió d'un contracte és que s'hagi incorregut en l'incompliment de les condicions que s'hi estableixen. En aquest cas, quan en efecte es comprova que hi ha hagut una falta, la part que resulta afectada per aquest incompliment té tot el dret de demanar-li a la justícia que atengui el reclam de rebre un rescabalament per aquesta falta.

La part afectada per l'incompliment en qüestió estarà en tot dret d'argumentar que per la manca de compliment d'una condició del contracte es pot rescindir. Mentrestant, la justícia que entengui en el cas podrà exigir-li a la part que està a faltar que de totes maneres li ha de pagar el contracte complet a la seva contrapart perquè no va complir efectivament amb allò pactat oportunament. És a dir, el contracte quedarà cancel·lat però l'afectat haurà de cobrar el contracte sencer.

Clàusules de rescissió

Aquesta situació sol donar-se moltíssim a l'àmbit del futbol amb els contractes que els directors tècnics i jugadors firmen amb els clubs. Hi ha clàusules de rescissió milionàries, especialment en el cas de les estrelles com ara Lionel Messi, que sempre deixa constància al contracte que si hi ha rescissió del contracte se li haurà d'abonar una important suma monetària en compensació.

Altres causals de rescissió

Altres causals de la finalització d'un contracte poden ser: resolució contractual, mort, revocació, nul·litat, inexistència i anul·labilitat.

Ara bé, cada legislació disposa d'una normativa respecte dels límits i els abasts d'una rescissió contractual, mentre que el corrent és que la persona a favor de la qual es realitza el contracte sigui qui tingui la facultat de rescindir-lo. L'altra part ho pot fer sempre que ho ameriti el cas.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found