política

definició de macartisme

En acabar la ll Guerra Mundial el planeta va quedar dividit en dos grans blocs. Els Estats Units lideraven el bloc de països occidentals, democràtics i amb sistemes capitalistes, mentre que la Unió Soviètica liderava totes aquelles nacions amb règims comunistes. Aquesta divisió va generar una tensió política i militar que ha passat a la història com la Guerra Freda.

La idea fonamental del Macartisme

En el context de la Guerra Freda el govern dels Estats Units el preocupava que els ideals comunistes poguessin propagar-se a la societat nord-americana. En aquest sentit, a partir del 1950 el senador Joseph R. McCarthy va posar en marxa una intensa campanya per detectar qualsevol possible amenaça comunista.

El Macartisme no s'ha d'entendre com una simple campanya política. De fet, durant la dècada de 1950 el govern dels Estats Units va ser especialment combatiu i enèrgic en la lluita anticomunista. En aquest sentit, es van prendre tota mena de mesures: llistes negres on apareixien assenyalats els veritables o suposats comunistes, interrogatoris sense garanties legals, falses denúncies i, en definitiva, estratègies irregulars amb l'únic propòsit de "caçar" el comunista infiltrat. Paral·lelament, es van promulgar lleis perquè els estrangers residents als Estats Units estiguessin estretament vigilats.

Com és lògic, el Macartisme va desencadenar un intens debat a la societat

Per a uns, era una estratègia legítima per combatre l'amenaça del comunisme, mentre que altres consideraven que la persecució comunista era una exageració i, sobretot, un atac als valors propis de la democràcia.

El concepte de Macartisme s'aplica a tots aquells contextos polítics en què un govern utilitza mètodes antidemocràtics per aconseguir els seus fins.

L'obsessió anticomunista és l'element central del Macartisme

La majoria d'historiadors que investiguen sobre el Macartisme posen èmfasi en una idea: els governs nord-americans posteriors a la II Guerra Mundial estaven obsessionats amb el comunisme. Tot i que l'obsessió anticomunista era una realitat, cal no oblidar que la Unió Soviètica tenia un sistema de propaganda molt sofisticat i que un dels seus objectius era infiltrar-se a la cultura occidental, especialment als Estats Units.

Amb l'obertura dels arxius de l'antiga Unió Soviètica s'ha pogut saber de quina manera els comunistes russos manipulaven la informació per reclutar seguidors a tot el món, de manera molt especial a les universitats i en diferents àmbits culturals.

Fotos: Fotolia - thinglass / d100