ciència

definició de catalitzador

El terme catalitzador s'utilitza per designar aquell fenomen o aparell que serveixi per accelerar un procés específic. Hi ha catalitzadors naturals, que són aquells que es donen mitjançant un procés químic o físic, i també catalitzadors artificials, aquells creats per l'home a partir de la imitació del procés natural de catàlisi i que tenen per objectiu ser encara més potents o eficients per a determinades necessitats.

La idea de catalitzador prové de la de catàlisi, un procés que suposa l‟acceleració d‟un esdeveniment o reacció natural. Així, la catàlisi implica l'alteració (tant natural com artificial) d'un procés i l'aplicació de velocitat sobre aquest per arribar a resoldre'l més ràpidament. El procés de catàlisi es pot donar en molts aspectes a la natura i ser el resultat natural de l'acció de diferents ens o elements.

En aquest sentit, el catalitzador és justament l'element que desferma aquesta reacció per obtenir més velocitat de reacció. En l'àmbit de la química, el catalitzador pot ser ni més ni menys que enzims que s'apliquen de manera artificial a una reacció química perquè aquesta es desenvolupi més ràpidament. Aquest tipus de catalitzador pot utilitzar-se no només en la investigació científica sinó també, i potser especialment, en la producció de determinats elements químics que requereixen comptar amb certes característiques específiques per ser utilitzats.

Un altre dels catalitzadors més comuns que podem trobar, i aquí cal parlar d'un catalitzador mecànic artificial, és el que forma part del sistema de motor d'un automòbil. El catalitzador o convertidor catalític és, en altres paraules, qui s'ocupa que l'emissió de gasos nocius per al medi ambient i, òbviament, per a l'ésser humà sigui reduïda. Així, el convertidor catalític és el responsable d'accelerar el procés de conversió o dissociació d'alguns gasos nocius com ara el monòxid de carboni o diferents hidrocarburs en gasos menys nocius o innocus com el nitrogen, el diòxid de carboni i el vapor d'aigua.