història

pioner - definició, concepte i què és

Un pioner és un descobridor, algú capaç de veure oportunitats potencials i treure'n el màxim profit, un innovador que està disposat a provar coses noves. Les persones amb aquestes característiques no tenen por de empènyer els límits per avançar una causa, dur a terme alguna idea o trencar un rècord. Són homes i dones que han tingut èxit al seu camp, de vegades mitjançant la superació de grans reptes.

En parlar dels pioners, podem fer referència a diferents persones al llarg de la història, però potser el cas més representatiu és el dels pioners reals que van creuar les planes i les muntanyes de l'oest dels Estats Units a la dècada de 1800 a cerca de llibertat i noves oportunitats a Occident. Sens dubte també podem parlar de tots aquells inventors a qui devem molts dels avenços que tenim avui dia, com el mexicà Guillermo González Camarena a qui se li atribueix el desenvolupament de la televisió a color, o el creador de Facebook, Mark Zuckerberg , entre molts altres.

Si analitzem els trets més significatius d'aquelles persones que han estat innovadores, podem dir que tots comparteixen les qualitats següents

1. Són prenedors de riscos:

El risc és normatiu per a la vida dun pioner. Això no vol dir, literalment, posar-se en perill de mort, sinó atrevir-se a entrar en allò desconegut, sabent que pot ser jutjat pels altres o que les coses poden no resultar com les espera. Prendre riscos no vol dir no sentir por, significa enfrontar-lo i superar-lo a mesura que avança cap a fora de la seva zona de confort. Sap que les coses poden no sortir com les espera, però està disposat a aventurar-se i aprendre en el procés.

2. Tenen visió orientada a resultats:

Per a ells el resultat valdrà més que qualsevol sacrifici que es necessiti per arribar-hi. Saben que sense aquesta motivació serà difícil iniciar el viatge i suportar les dificultats que s'hi presentin.

3. Sempre vine cap endavant:

Quan un pioner comença el seu viatge cap a un futur millor, pren la decisió de no mirar enrere. Desenvolupa una mentalitat proactiva i mai no s'ancora en el passat; aprèn d'ell i atresora moments, però és conscient que per avançar necessita viatjar lleuger, per tant no s'hi porta velles càrregues.

4. Saben que el seu sacrifici transformarà la vida d'algú més:

L'objectiu principal d'un pioner és impactar en els altres i aquesta és la motivació més gran. El viatge pot estar ple de desafiaments emocionals i mentals que el poden descoratjar, però saber que el seu esforç ajudarà a millorar la vida dels altres, li donarà l'esperança i la resistència que necessita per continuar.

Les històries de perseverança dels homes i les dones que han estat pioners en determinat moment de la història, són una gran font d'inspiració i ens ajuden a posar les nostres pròpies lluites en perspectiva.

Fotos: iStock - HaywireMedia / mediaphotos