ciència

definició d'ió

Un ió és un àtom o un grup d'àtoms que ja sigui per la circumstància d'haver perdut o guanyat electrons es van sumar una càrrega elèctrica, és a dir, els ions són àtoms que no són neutres en matèria elèctrica.

Aquest fenomen de guanyar o de perdre electrons es coneix en química com ionització i consisteix en la separació de dos elements units, en aquest cas una molècula a diversos ions. Bàsicament, aleshores, la ionització allò que realitza, allò que genera, produeix, són ions i allò que abans explicàvem d'un àtom que guanya càrrega elèctrica ja sigui perquè guanya o perd electrons.

Ara bé, hi ha dues possibilitats, una ionització química o una ionització física. A la primera hi ha traspàs d'electrons ia la segona el que es fa és aïllar els electrons que conformen la molècula que està neutral i li subministren l'energia que necessiten, a través de mecanismes com: llum ultraviolada, sotmetiment a altes temperatures, raigs X, aplicació dun camp elèctric.

Dos escenaris fonamentals

Ara bé, hi ha dues alternatives, que l'ió es carregui negativament o positivament. En el primer cas això és així perquè hi ha més quantitat d'electrons que protons i es truca al àtom anió. Mentre que el segon cas es caracteritza perquè hi ha una pèrdua delectrons i es coneix com catió.

Presents a la quotidianitat

Tal com passa amb altres conceptes científics pertanyents als camps de la física i la química no gaudeixen d'una enorme popularitat pel que fa a ús en el llenguatge col·loquial i corrent es tracta, però, cal destacar que si bé la seva utilització és gairebé excloent en el llenguatge i en la discussió de la ciència, els ions, són elements súper presents a la nostra vida quotidiana…

A la biologia molecular oa la indústria, per exemple, els ions són essencials atès que consisteixen en components essencials dels éssers vivents o s'utilitzen per crear maquinàries concretes com a motors, respectivament.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found