general

definició de manteniment

Conjunt d'accions que tenen com a objectiu mantenir un article o restaurar-lo a un estat de funcionament correcte

En termes generals per manteniment es designa el conjunt d'accions que tenen com a objectiu mantenir un article o restaurar-lo a un estat en el qual aquest pugui desplegar la funció requerida o les que desplegava fins al moment en què es va malmetre, en cas que n'hi hagi patit algun trencament que va fer que necessiti del pertinent manteniment i arranjament.

L'acció de manteniment, de restauració normalment no sols implica accions de tipus tècnic sinó també administratives.

Mentrestant, a instàncies del món de les telecomunicacions i de l'enginyeria, el terme de manteniment ostenta diverses referències, entre elles: comprovacions, mesuraments, reemplaçaments, ajustaments i reparacions que resultin de vital importància per mantenir o reparar una unitat funcional de manera que aquesta pugui complir les seves funcions pertinents, aquelles accions, com ésser d'inspecció, comprovació, classificació o reparació, per mantenir materials en una condició adequada o els processos per assolir aquesta condició, accions de provisió i reparació necessàries perquè un element continuï complint la comesa per al qual està destinat o va ser creat i les rutines recurrents i necessàries per mantenir en bon estat i funcionament les instal·lacions (plantes industrials, edificis, propietats immobiliàries).

Programari que permet gestionar i emmagatzemar tota la informació relativa al manteniment

Com a conseqüència de la gran quantitat d'elements i productes que s'hauran de mantenir dins d'una empresa o institució, és que s'ha dissenyat un producte de programari que permet gestionar i emmagatzemar tota la informació relativa al manteniment. Aquesta situació es dóna més que res en indústries com l'aeroespacial, instal·lacions militars, grans complexos industrials o navilieres.

Aquest programari és de gran ajuda per als enginyers i els tècnics que s'exerceixen a l'àrea de manteniment d'alguna d'aquestes indústries perquè els ajuda a reduir temps i costos, a més de ser elementals per millorar el servei i la comunicació entre aquelles potes implicades en el procés. A més, a través d'aquest programa es podran gestionar projectes, planificar-los, fer històrics de manteniment, consignar nombre de sèries de parts i materials, entre altres qüestions.

Tipus de manteniment

Ara bé, ens podem trobar dos tipus de manteniment, el manteniment de conservació i el manteniment preventiu.

En el cas del de conservació tindrà la missió de compensar el dany que es produeix en un equip com a conseqüència del seu ús o de lacció de qualsevol altre agent que pot incidir en el deteriorament. Aquest tipus de manteniment el que farà és actuar justament sobre l'element danyat, corregint-lo o reemplaçant-lo per un altre de nou perquè el dispositiu en qüestió pugui continuar sent usat. Mentrestant, aquest manteniment es pot efectuar ni bé es detecta el problema o en haver-lo identificat.

I per la seva banda, el manteniment preventiu es caracteritza per ser aquell que s'anticipa a qualsevol problema que es pugui suscitar sobre els equips i les maquinàries. Aleshores, en aquest sentit és que efectua controls, relleus, per seguir el funcionament i així anticipar-se a un desperfecte o trencament.

L'àrea de manteniment encarregada de compensar trencaments

En moltes empreses que treballen amb equips i maquinàries, més o menys sofisticats, i fins i tot en organitzacions o centres educatius o de salut, és habitual que hi hagi l'àrea de manteniment que precisament tindrà a càrrec seu el control i vigilància de tots els equips que es utilitzen a la mateixa. I quan se succeeix algun desperfecte en algun que no es va poder prevenir la seva missió serà actuar de manera immediata per recuperar aquest equip o dispositiu malmès.

En molts d'aquests llocs que esmentem, els equips o màquines solen disposar d'una gran rellevància en el treball quotidià i per cas si algun pateix algun desperfecte, això impactarà negativament en el funcionament i l'activitat correctes de l'organització o empresa.

L'àrea de manteniment ha d'estar sempre atenta a tot i haurà de comptar amb els recursos tècnics necessaris per poder intervenir de manera satisfactòria cada cop que se'ls necessiti.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found