ciència

definició denergia tèrmica

Es coneix com energia tèrmica aquella energia alliberada en forma de calor, és a dir, es manifesta via calor, passa d'un cos més calent a un altre que presenta una temperatura menor. Pot ser transformada tant en energia elèctrica com en energia mecànica.

Tipus denergia que sallibera en forma de calor. Procés

En entrar en contacte dos cossos, un de calent i un altre més aviat fred, és apreciable que el més fred s'escalfarà, i viceversa, que és que el que més calent tendirà a refredar-se. La causa d'això la trobem en el fet que la calor s'aprecia en relació amb el moviment que ostenten les partícules que integren l'objecte en qüestió.

El moviment de les partícules d'aquell objecte calent s'anirà aturant progressivament mentrestant que en el cos que està fred es produirà un efecte invers. Cal destacar que aquests canvis són perceptibles en un nivell microscòpic.

Com obtenir aquesta energia?

Aquest tipus d'energia pot ser obtinguda a partir de diferents situacions o circumstàncies com ésser… de la natura, del sol, a partir d'una reacció exotèrmica, és el cas de la combustió d'algun tipus de combustible.

Una altra manera d'obtenir energia tèrmica és mitjançant una reacció nuclear, ja sigui de fissió (quan la reacció nuclear té lloc al nucli atòmic) o de fusió (diversos nuclis atòmics que presenten una càrrega similar s'uneixen per donar lloc a un nucli molt més pesat, està acompanyat de l'alliberament d'una gran quantitat d'energia).

Així mateix, una altra manera d'obtenir aquest tipus d'energia és per això que es coneix com a efecte Joule, un fenomen en el qual quan en un conductor circula corrent elèctric, part de l'energia cinètica dels electrons es transformarà en calor com a conseqüència dels xocs que pateixen amb els àtoms del material conductor a través del qual circulen.

D'altra banda, també és factible l'aprofitament de l'energia de la naturalesa que es troba en forma d'energia tèrmica, tal és el cas de la energia geotèrmica (l'energia que s'aconsegueix aprofitant la calor interna del planeta terra) i de la energia solar fotovoltaica (electricitat renovable obtinguda directament dels raigs solars).

Relació directa amb el treball

Aquest tipus denergia té una relació directa amb el treball i la productivitat en aquesta àrea. Des de la Revolució Industrial, on es va imposar la utilització i la força de les màquines va ser imprescindible per a l'ésser humà aconseguir fonts d'energia que mantinguin a ple l'activitat econòmica. Així és que va ser imprescindible la cerca d'altres alternatives d'energia calòrica per traduir-la després en energia elèctrica.

L'energia que ens proveeix el sol és una de les opcions més preuades i millors, però és clar, encara resta molt perquè es converteixi en una opció rendible com a conseqüència de l'alt cost que impliquen avui el desenvolupament de panells fotovoltaics.

De tota manera al nostre planeta és l'energia del sol, l'energia tèrmica més important que hi impacta i que permet que la vida es continuï desenvolupant.

Contaminació

Cal destacar que l'obtenció de l'energia tèrmica provocarà sempre un impacte ambiental, perquè la combustió allibera diòxid de carboni i emissions altament contaminants.

Aquesta modificació que es genera a la temperatura, arribant a nivells certament alts és absolutament perjudicial per a la vida de les persones. Els éssers humans ens podem veure afectats per aquest tipus de contaminació mitjançant dos elements que necessitem elementalment per viure com són l'aigua i l'aire.

Actualment aquest tipus de contaminació s'ha tornat un problema global i és la principal causa de l'escalfament que està patint el nostre planeta i que ens fa presenciar els fenòmens climàtics més inèdits, que en la majoria dels casos es presenten abruptament i deixen tremends salts en matèria de destrucció material i víctimes humanes.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found