ciència

definició de ciències formals

Les diferents disciplines que conformen la ciència es poden ordenar a partir de tres paràmetres: per lobjecte destudi, pel mètode utilitzat i per la seva finalitat. Un altre model de classificació consisteix a dividir les ciències en dos grans grups: les ciències formals i les fàctiques o empíriques.

Les formals

La lògica i la matemàtica són dues disciplines formals perquè no tenen un contingut concret de tipus empíric, tal com passa amb la biologia, la meteorologia o la història.

La lògica és una disciplina purament formal i abstracta. En un sentit estricte no té un contingut observable, mesurable i tangible. En realitat, és un conjunt de regles que són aplicables a qualsevol tipus de coneixement, ja sigui científic o de la vida quotidiana.

Les regles de la lògica són les que permeten pensar amb coherència i de manera racional. Així, no puc dir que alguna cosa és i no és alhora perquè estic incomplint el principi de no contradicció i no puc afirmar que alguna cosa no és idèntica a si mateixa perquè vaig contra el principi d'identitat.

Les matemàtiques són purament abstractes, ja que el seu contingut és mental i no material

Recordem que els números no existeixen enlloc de la naturalesa, ja que es tracta d'invencions de la ment humana per explicar o calcular alguna cosa sobre la realitat. En aquest sentit, l'aritmètica, la geometria o l'àlgebra són disciplines matemàtiques que es basen en una sèrie de principis que es poden demostrar racionalment.

Si prenem com a referència qualsevol equació matemàtica, la seva formulació és vàlida de manera totalment independent de la realitat.

En síntesi, la lògica i la matemàtica conformen sistemes formals que inclouen una sèrie d'elements: axiomes, símbols, regles d'inferència i teoremes. Aquests elements s'expressen en forma d'enunciats que són descrits mitjançant signes.

Les fàctiques porten implícites les ciències formals

El conjunt de disciplines que s'ocupen d'estudiar fets necessiten una estructura formal perquè tingui sentit el seu objecte d'estudi. D'altra banda, per demostrar que un enunciat de la biologia o de la química és formalment veritable cal que hi hagi una correlació amb les dades empíriques.

Resumint, les ciències formals es projecten sobre el món dels fets observables. Si prenem com a referència el teorema de Pitàgores, la seva formulació és vàlida per a qualsevol realitat en què hi hagi un angle recte formant un triangle rectangle.

En resum, les ciències formals i les ciències fàctiques són complementàries i no s'han de concebre com a àrees del coneixement independents.

Fotos: Fotolia - Artisticco / Sergey Bogdanov

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found