social

definició de sociocultural

S'utilitza el terme sociocultural per fer referència a qualsevol procés o fenomen relacionat amb aspectes socials i culturals d'una comunitat o societat. De tal manera, un element sociocultural tindrà a veure exclusivament amb les realitzacions humanes que puguin servir tant per organitzar la vida comunitària com per donar-hi significat.

Quan l'adjectiu de sociocultural s'aplica a algun fenomen o procés es fa referència a una realitat construïda per l'home que pot tenir a veure amb com interactuen les persones entre si mateixes, amb el medi ambient i amb altres societats. En aquest sentit, des dels primers dies de la seva existència, avenços o creacions socioculturals de l'home poden ser les diferents formes d'organització i jerarquització social, les diverses expressions artístiques, la creació d'institucions que tingueren per objectiu ordenar la vida en comunitat, la instauració de pautes morals de comportament, el desenvolupament de les religions i estructures de pensament, la creació de sistemes educatius, etc.

Amb un exemple ho comprendrem millor… L'animació sociocultural és un exponent fidel d'una producció sociocultural construïda per l'ésser humà i que permet observar la interacció entre els individus entre si, amb el seu medi i amb altres societats.

Consisteix d'una sèrie d'accions desplegades per persones, grups o institucions en una comunitat o sector i en un lloc geogràfic com a marc. La missió és promoure una actitud participativa en els membres per contribuir així al desenvolupament social i cultural.

El terme sociocultural es relaciona actualment majoritàriament amb diversos productes culturals i intel·lectuals. Per tirar endavant un estudi sociocultural, l'home pot recórrer a nombroses ciències com ara la sociologia, l'antropologia, la història, la lingüística, l'educació, l'arqueologia, la política, la pedagogia, la comunicació, la semiologia, la filosofia i fins i tot la psicologia. Totes aquestes ciències versen sobre l'exercici de l'ésser humà en un temps i espai donats que fan que els resultats del seu accionar siguin completament específics i únics, havent de ser analitzats per tant a la llum de les condicions o especificitats de tal situació.

Els estudis socioculturals sempre impliquen vinculació amb conceptes i termes com ara ideologia, comunicació, etnicitat, classes socials, estructures de pensament, gènere, nacionalitat, mitjans de producció i molts altres que serveixen per comprendre els elements únics de cada comunitat, societat i ètnia.

Com a conseqüència que el concepte que no ocupa disposa d'una vinculació directa amb els conceptes de societat i de cultura és important que també els abordem per aconseguir-ne una comprensió integral.

Societat i Cultura

Una societat és un grup d'individus que interactuen en un mateix context i que estan travessats tots per la mateixa cultura, és a dir, comparteixen la mateixa i una sèrie de qüestions que condicionaran els seus costums i estils de vida. Val a dir que tot això els desenvolupa una identitat donada i un sentit de pertinença.

La societat és una associació de persones que existeix des que l'home va ser creat i posat en aquest planeta; ara bé, és important destacar que l'organització ha travessat moltes variants al llarg del temps i que bàsicament estava en estreta relació amb les característiques del temps que es vivia. Per exemple, a l'etapa prehistòrica, la societat tenia un ordenament de tipus jeràrquic i on la persona considerada més anciana o sàvia era la que concentrava l'autoritat total. Després, amb el pas del temps i de l'evolució de les idees, es va avançar cap a una forma d'organització més democràtica en la qual qualsevol individu participant d'aquesta societat tenia la possibilitat de convertir-se en líder.

Aleshores, repassem, per parlar de societat aquest grup de persones haurà de: compartir una zona geogràfica; cada grup ostentarà una determinada funció social; cultura en comú.

I per la seva banda la cultura implica les diferents maneres i expressions presents en una societat donada, així, els usos i costums, les pràctiques i rituals que es duguin a terme, la forma de vestir i les normes de comportament poden incloure's dins del rubro cultura .

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found