economia

definició de salari brut

El de salari és un concepte d'altíssima difusió en el nostre idioma ja que aquest fa referència a aquella remuneració que una persona rep com a contraprestació del treball que realitza.

Normalment ho rep a finals de mes o començaments del mateix i és gràcies a aquesta suma de diners que la persona pot mantenir-se, satisfer les seves necessitats bàsiques i les de la seva família, i en els casos que és possible perquè la suma del permet, es pot donar alguns luxes i comprar aquelles qüestions que li agraden o el fan gaudir, com ara ser un telèfon mòbil d'última generació o un viatge a l'exterior.

Diners que percep el treballador tan bon punt se'n dedueixen retencions o s'apliquen addicionals

El Salari Brut és el diners totals que percep un treballador per la feina que exerceix abans que se li efectuïn les corresponents retencions i cotitzacions que es practiquen en cada nòmina.

Mentrestant, Salari Net es trucarà al sou percebut pel treballador després de dutes a terme les esmentades retencions i cotitzacions, és a dir, són els diners que el treballador rebrà efectivament en mà o els que es dipositaran al seu compte, per tant, el sou brut sempre serà més gran que el net.

Quan un treballador arregla un contracte amb una empresa i per aquest un sou determinat, el salari brut són els diners de partida amb els quals aquest comptarà i serà en funció d'aquesta suma que es realitzaran les retencions i es deduirà el salari net.

Puntualitzar les deduccions i addicionals en els rebuts de sou perquè el treballador els comprengui

Els descomptes així com també els addicionals d'un salari han de ser continguts i exposats de manera concreta i comprensible en el rebut de sou que s'estén al treballador, perquè clar, ho pugui entendre senzillament.

Aquestes retencions poden variar depenent del país en qüestió, encara que podem dir que generalment s'hi inclouen els pagaments que corresponen a l'obra social, aportacions jubilatories i les retencions que s'efectuen per l'impost a la rendes o guanys, que aquest últim cas sí serà variable segons la nació en qüestió.

Aleshores, en l'esmentada quitació es compten per una banda les retencions d'IRPF que corresponen a l'impost de la renda sobre les persones físiques i després la quota que serà destinada a la seguretat social.

A la IRPF s'encarregarà de descomptar-la de la nòmina l'Agència Tributària en previsió dels impostos que més després caldrà pagar del treballador i pel que fa a la quota de la seguretat social que es descompta, dependrà directament de la situació contractual del treballador i del tipus de treball que faci.

L'aportació es divideix entre l'empresa i el treballador i el percentatge que li tocarà pagar a tots dos es troba establert als pressupostos generals de l'estat vigents per a aquest exercici.

Per exemple, un salari brut de 5 mil pesos, després de les esmentades retencions i cotitzacions, pot esdevenir en un sou en mà o en compte de $ 4.100 (salari net).

Aquesta distinció entre salari net i salari brut resulta imprescindible de ser tinguda en compte i totalment compresa per part dels treballadors per evitar malentesos que en el futur compliquin la situació econòmica d'algú quan arriba l'hora de cobrar el sou i aquest no resulta sent el que es va pactar perquè va patir els descomptes esmentats. Dominar i comprendre aquesta qüestió ajudarà sens dubte a la negociació o re negociació d'un contracte.

D'altra banda hem esmentat els addicionals que són aquella suma que se suma al salari per diverses condicions i que fa que el salari de base s'incrementi.

Entre aquests podem citar la realització d'hores extra, paga per vacances, guineu, viàtics, prima per productivitat o per presentisme, entre d'altres.

En resum, en el salari brut es contindrà la suma sense les lleves, per les circumstàncies ja esmentades, més aquests addicionals en cas de correspondre.

Després que aquest es processa en la corresponent liquidació del mes, es trauran els pesos corresponents a impostos i aportacions, entre d'altres, i se li sumaran els addicionals corresponents, i d'aquesta suma en resultarà el salari que el treballador rebrà aquest mes.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found