tecnologia

definició d'histograma

L'histograma és la representació gràfica d'estadístiques de diferents tipus. La utilitat de l'histograma té a veure amb la possibilitat d'establir de manera visual, ordenada i fàcilment comprensible totes les dades numèriques estadístiques que es poden tornar difícils d'entendre. Hi ha molts tipus d'histogrames i cadascú s'ajusta a diferents necessitats i també a diferents tipus d'informació.

Els histogrames són utilitzats sempre per la ciència estadística. La seva funció és exposar gràficament números, variables i xifres de manera que els resultats es visualitzin més clarament i ordenadament. L'histograma és sempre una representació en barres i per això és important no confondre'l amb un altre tipus de gràfics com les coques. S‟estima que pel tipus d‟informació brindada i per la manera com aquesta és disposada, els histogrames són d‟especial utilitat i eficàcia per a les ciències socials ja que permeten comparar dades socials com els resultats d‟un cens, la quantitat de dones i/ o hòmens en una comunitat, el nivell d'analfabetisme o mortaldat infantil, etc.

Per a un histograma hi ha dos tipus d'informacions bàsiques (que es poden complementar o no d'acord amb la complexitat del disseny): la freqüència dels valors i els valors en si. Normalment, les freqüències són representades a l'eix vertical mentre que a l'horitzontal es representen els valors de cadascuna de les variables (que apareixen a l'histograma com a barres bi o tridimensionals).

Hi ha diferents tipus d'histogrames. Els histogrames de barres simples són els més comuns i utilitzats. També hi ha els histogrames de barres compostes que permeten introduir informació sobre dues variables. Després hi ha els histogrames de barres agrupades segons informació i finalment el polígon de freqüències i l'ogiva percentual, tots dos sistemes utilitzats normalment per experts. Treballar amb histogrames és molt simple i segurament proveirà amb una millor comprensió de diferents tipus de dades i informació.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found