social

definició d'estatus

L'estatus és la posició, l'escala social i econòmica a la qual pertany un individu dins d'una comunitat fet que estarà determinat per la situació econòmica que posseïx, l'activitat laboral o professional que desplega i el prestigi que hagi aconseguit en la seva vida per alguna situació X, per exemple, per ser un talentós pianista, o per ser un gran activista a favor de la lluita dels drets humans, entre d'altres.

Situació social que ocupa una persona en una societat com a conseqüència dels seus ingressos o de lactivitat professional que desenvolupa

L'estatus social indica la posició social que un individu x ocupa dins una societat o grup social.

La posició que cadascú ocupem en una societat dependrà de diverses qüestions que interactuen entre si tal és el cas de contingències de raça, culturals, econòmiques, entre les més corrents.

Ara bé, hem d'aclarir que no sempre l'estatus està en relació amb el prestigi sinó que s'ho associa majorment amb la qüestió econòmica, per exemple una persona que és rica perquè trafica droga ocuparà un estatus alt però no serà reconegut per la seva comunitat ni de bon tros en matèria social.

Mentrestant, els pobres disposen d'un baix estatus però sí que pot ser que tinguin un gran prestigi a la societat perquè es pot tractar d'una persona que amb el seu treball d'escriptor ha aconseguit grans èxits i reconeixements.

Però és clar, això no ho col·loca en l'àmbit econòmic en un lloc preferencial.

Els estatus normalment els atribuïm les persones en funció de les qüestions enunciades, no és una persona la que s'assumeix en un estatus o aquest.

Classes d'estatus

Mentrestant, l'estatus social presenta quatre tipus: estatus adscrit o assignat (és aquell que resulta de factors socials anteriors, tal és el cas de la raça, el gènere, l'edat, el cicle de vida, la classe, la casta, entre d'altres), estatus adquirit (resulta de l'assignació a un individu basant-se en mèrits, prestigi o en accions, tal és el cas d'actors, músics, científics i també un pare, una mare, el cap, és a dir, les posicions que l'individu va adquirint a allò llarg de la seva vida i no procedeixen del naixement; aquest tipus el determina la societat i és variable en el temps), estatus objectiu (assignat per la societat, el grup particular o la cultura de l'individu en qüestió i s'adquireix complint alguns dels criteris que ho han determinat: riquesa, ocupació, característiques físiques, entre d'altres) i estatus subjectiu (aquell que l'individu creu posseir i que no resulta d'una aprovació social o cultural concreta).

Un bon estatus, una meta a la qual aspirem tots

La major part de les persones aspiren a disposar d'un bon estatus a la vida perquè això implicarà disposar d'una vida acomodada i sense ensurts en matèria econòmica.

Tenir una feina que pagui bé i que la gent que l'envolta vegi això i ho admiri per haver aconseguit aquest estat, però bé no sempre es pot donar aquesta situació i aquí és on poden sorgir situacions d'enveja envers qui sí que va aconseguir totes aquestes coses , i per altra banda sentiments de fracàs en aquelles persones que no van poder aconseguir un bon estatus malgrat els seus esforços.

Lligat a això sol passar que les persones que no ostenten un bon estatus busquin aparentar-ho a través de diversos recursos, però és clar, no es tracta d'una situació que reflecteixi la seva realitat.

Estatus civil: solter, casat, vidu, unit civilment…

I per la seva banda, el estatus civil és la situació de les persones físiques determinada especialment per les relacions de família que ostenta, provinents, ja sigui del matrimoni o del parentiu, i que determina certs deures i drets.

Cada nació porta un registre públic amb les dades personals bàsiques dels ciutadans entre les quals, per descomptat, figura l'estatus civil.

Mentrestant, els estats civils més corrents, encara que poden diferir d'un estat a un altre, són: solter/a, casat/da, vidu/da, divorciat/da, separat/ada, unió lliure.

Cal destacar, que hi ha ordenaments jurídics que realitzen distincions als estats civils, per exemple, hi ha comunitats que no accepten el divorci i n'hi ha d'altres que admeten una condició intermèdia entre el casat i divorciat, que és el separat de fet.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found