general

definició de normalitat

Mai no és fàcil definir què és la normalitat o què és la qualitat de normal. En termes específics, podem dir que és normal tot allò que s'ajusta als paràmetres correctament establerts per a determinats fenòmens, persones o estils de vida. La normalitat, doncs, serà l‟existència d‟elements normals i ajustats a aquells paràmetres.

Normalment, la noció de normalitat s'aplica a situacions, esdeveniments o fenòmens relacionats amb la societat. Això, però, és molt particular ja que quan haguem de qüestions socials és extremadament difícil definir què és la normalitat i allò que no, a diferència del que passa amb la naturalesa o allò observable empíricament. Alhora, les societats actuals són tan riques i diverses al seu interior que és impossible concebre paràmetres normals si s'han de reconèixer diferències i variables per a cada realitat.

En canvi, quan es parla de fenòmens empírics com els físics, els químics, els biològics, els paràmetres de normalitat són molt més fàcils de definir que no pas en el primer cas. Així, per a aquest tipus de fenòmens, les ciències estableixen un nombre d'elements caraterístics que s'observen en la majoria dels casos. Un cop establerts aquests paràmetres, cada futura observació podrà donar com a resultat elements o variables de més o menys normalitat. Per exemple, quan s‟observa l‟alimentació d‟algun animal, es considera que hi ha paràmetres de normalitat segons aquest sigui herbívor, carnívor o omnívor.

Els paràmetres de normalitat són, sens dubte, una invenció artificial de l'ésser humà per posar ordre i organitzar el món que l'envolta. Tal com hem dit, molts aspectes de la vida quotidiana de l'ésser humà no són tanmateix tan fàcilment definibles perquè no són la representació de la idea d''estímul-resposta' sinó que són molt més complexos que això.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found