comunicació

definició d'ofici

Es designa amb el terme d'ofici a aquell document, generalment utilitzat per ambaixades, ministeris, municipis, col·legis i oficines de govern entre d'altres i que té com a finalitat la comunicació de disposicions, ordres, informes, consultes i per altra banda, per portar a cap gestions vinculades amb acords, invitacions, de felicitació, col·laboració i agraïment, entre les més recurrents. És a dir, com es desprèn de la definició, un ofici resulta ser un dels mitjans més formals de comunicació a instàncies del sector públic.

Hi ha dos tipus d'ofici, l'ofici múltiple i el de transcripció.

El múltiple és aquell document que es fa servir quan un mateix tema o assumpte va dirigit a més d'un destinatari i és per això que les institucions o dependències que l'envien deixen en blanc un espai perquè se n'inclogui el número i el destinatari al qual va dirigit. Així mateix, aquestes dades serviran a l'hora d'agilitzar el procés de documentació. Generalment, a l'ofici múltiple es comuniquen ordres, instruccions, recomanacions, suggeriments i altres informacions a diferents oficines i despatxos de manera simultània, i s'adreça a subordinats o entre caps que mantenen mateixos nivells de jerarquies. Dues coses a tenir en compte en aquest tipus d'ofici és que el número d'ofici serà el mateix per a tots els exemplars que es distribuiran i hi ha de figurar si o si la paraula distribució.

I el de transcripció tal com ho anticipa la seva denominació, és l'ofici que s'ocupa de transcriure tal com el contingut de l'ofici original. Tot els paràgrafs han d'anar transcriptos tal com a l'original i utilitzant l'entrecometes. Mitjançant aquest tipus de document, generalment, es difonen resolucions, circulars, directives o altres informacions relatives a l'ofici original. Com en el cas anterior, els destinataris d'aquest tipus d'oficis són els subordinats o les autoritats que es troben en un mateix nivell jeràrquic.

Entre les parts que componen un ofici es compten: el capçalera, nom d'any, lloc i data des d'on l'escriu, numeració corresponent, destinatari, l'assumpte, escrivint-se la paraula assumpte en majúscules i indicant un petit resum del contingut del mateix, la referència, el cos del text en el qual es donarà a conèixer el motiu de la comunicació, un comiat cordial, la signatura i postfirma, inicials, annex i distribució.

D'altra banda i en un context religiós, s'anomena popularment com a ofici el conjunt d'oracions oficials del ritu llatí de l'església Catòlica fora de la missa i articulades al voltant de les hores canòniques.

I finalment, un altre dels usos que se li dóna al terme és com a sinònim de professió, ja que així es designa el conjunt d'ensenyaments tècnics que permetran el posterior exercici d'una persona en alguna activitat, per exemple, la fusteria, entre d'altres.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found