general

què és investigar » definició i concepte

Investigar és sinònim d'analitzar, esbrinar o indagar. Realitzem una investigació perquè desconeixem alguna cosa i necessitem aportar-hi algun tipus de solució.

El concepte de recerca és aplicable a diferents àmbits, especialment el científic, el policial o l'històric. L'activitat d'investigar és una típica acció humana, que tots els individus despleguem en algun moment de les nostres vides amb la intenció de assolir nous coneixements, per solucionar conflictes o complicacions que es puguin presentar davant nostre, o bé per respondre a qüestions científiques que requereixen una resposta irrefutable, només obtenible a partir d'una investigació conscient sobre la matèria d'estudi.

La investigació científica

Generalment, un científic es posa a investigar un aspecte de la realitat quan troba un problema que no té solució. Per posar en marxa un procés de recerca científica, l'investigador parteix d'una hipòtesi explicativa. A continuació haurà d'utilitzar un mètode (normalment el mètode hipoteticodeductiu). Tot seguit, es contrasten els fets trobats amb la hipòtesi proposada. Després de comprovar que els fets són explicats per la seva hipòtesi inicial, el científic presenta les conclusions definitives.

La investigació científica ha de complir certs requisits metodològics, així com uns criteris dobjectivitat i rigor compartits per la comunitat científica. No oblidem que els resultats científics han de ser evidents i sense cap mena de subjectivitat. Si no, estaríem parlant de pseudociències, una esfera en què la idea de recerca objectiva és molt discutible.

La investigació científica es pot entendre de diverses maneres. Hi ha una investigació bàsica o teòrica. D'altra banda, és possible dur a terme una investigació aplicada, una de tipus documental, una investigació de camp o una amb caràcter experimental.

La investigació policial

Aquesta modalitat de recerca té un caràcter científic evident. Des que es comet un delicte fins que no es resol, la policia activa un procés complex d'investigació. El primer pas és conèixer tots els fets relacionats amb el delicte. En segon lloc, es procedeix a recopilar i analitzar les proves del delicte. A continuació, són interrogats els sospitosos. Finalment, la policia troba la solució en la tasca investigadora quan és capaç de demostrar amb proves irrefutables que un individu ha comès un delicte.

El model de recerca policial ha estat abordat per la literatura i el cinema, on podem trobar tots els ingredients que condueixen a l'esclariment dels crims (empremtes dactilars, proves d'ADN, interrogatoris o anàlisi d'imatges). Val la pena recordar que el personatge de Sherlock Holmes investiga el crim fent servir una metodologia científica.

Investigació històrica

L'historiador estudia els fets del passat, que es poden referir a temps remots (per exemple, els fets de la prehistòria) o esdeveniments de fa cent anys. En qualsevol cas, la investigació històrica ha d'aclarir un assumpte a partir de dades objectives (informació d'un arxiu, restes arqueològiques o testimonis escrits, entre molts altres elements).

L'historiador reconstrueix el passat i per això necessita recórrer a disciplines històriques auxiliars (per exemple, la numismàtica, l'heràldica o la genealogia). La investigació històrica es basa en una sèrie de passos i estratègies: definició del tema que cal tractar, establiment d'una metodologia, recórrer a les fonts originàries, ordenació de la informació i, finalment, la presentació d'uns resultats.

Tot és susceptible d'una investigació

Si una persona vol conèixer els seus orígens, haurà d'indagar sobre els seus avantpassats. Si algú té la necessitat de millorar el negoci, haurà d'investigar què fa la competència. I si tenim un examen caldrà estudiar i, per tant, investigar una matèria. Aquests senzills exemples ens recorden que el concepte de recerca és present en qualsevol activitat humana. En altres paraules, no és possible no investigar, ja que suposaria renunciar al coneixement.

Fotos: iStock - kadmy / poba

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found