ciència

definició de consciència

La consciència és la capacitat que té un subjecte de conèixer-se a si mateix i al seu entorn. El terme prové del llatí cum scientĭan, que significa amb coneixement. Aquesta capacitat de coneixement que mostra l'home també és present al món animal, encara que, per descomptat, amb menys possibilitats. Així, els mamífers tenen una mena de percepció diferenciada del propi “jo”, a escala primitiva, especialment en les formes de vida amb més capacitat d'aprenentatge i intel·ligència, com els cetacis o els carnívors. El cas particular de l'home és diferent, ja que aquesta definició de consciència li permet reconèixer-se alhora com un ésser autònom, d'una banda, però en permanent interacció amb els altres éssers humans, de l'altra.

Anant a un nivell encara més profund, cada camp teòric dins de la psicologia va utilitzar la seva pròpia definició de consciència, tot i respectant una idea comuna relativa al coneixement. En el cas de la psicoanàlisi, la noció de consciència que es maneja té relació amb la d'inconscient. Així, la consciència seria aquella instància de coneixement permesa per la moral del subjecte. Si algun record entra en conflicte amb aquesta moral, aquest queda exclòs de la consciència i passa a formar part del sistema inconscient, que és la reserva del reprimit. En aquest model, postulat i depurat per Sigmund Freud, la consciència no és innata a l'ésser humà, sinó que, en néixer, les persones tenen només un intens component de pulsions destinades a la immediata satisfacció. La socialització progressiva, iniciada pel contacte amb la mare al principi i amb la interacció amb la resta de persones en etapes ulteriors, permet la incorporació de pautes ètiques, morals, conductuals i culturals que van forjant la personalitat i generant la pròpia consciència. Tot i així, com citàvem abans, tots aquells impulsos primitius que no s'expressen mitjançant el sistema de control exercit per les experiències apreses no és eliminat, sinó que es preserva ocult en l'inconscient, per fer-se notar, per exemple, en els somnis.

De tota manera, aquesta vinculació establerta per Freud entre consciència i inconscient va tenir (i té) nombrosos detractors. Per exemple, als Estats Units aquestes teories no van prosperar, mentre que l'anàlisi de la consciència va continuar per un altre camí. Així, es va establir que el somni no era una privació de la consciència, tal com establia la psicoanàlisi, sinó un altre estat. El descobriment dels moviments oculars ràpids durant certes etapes del son i el seu estudi va demostrar que les ones reflectides a l'electroencefalograma en aquests moments eren semblants als de la vigília. Així, l'eliminació d'aquesta fase del son (coneguda per la sigla en anglès REM, equivalent a rapid eyes movements) provoca trastorns de la conducta de diferent repercussió.

Un altre tractament del problema de la consciència en aquest segle ho ofereix Jean Paul Sastre. Si bé els seus plantejaments són pocs tinguts en compte actualment, la veritat és que la seva concepció de la consciència també excloïa una relació amb l'inconscient. A la seva obra L'Ésser i el Res es dedica desestimar la psicoanàlisi i desenvolupar una interpretació pròpia del tema. D'altra banda, en el marc dels abordatges cognitivoconductuals, s'especula que la consciència o almenys moltes de les funcions conscients poden "reprogramar-se" en cas d'alteracions, per la qual cosa la consciència tal com la coneixem constituiria en realitat un ens en transformació constant.

Actualment els estudis sobre aquest camp es realitzen des de les perspectives de la psicologia, la medicina, la fisiologia i les neurociències en general. És així com s'esperen que molts misteris del passat quedin desvetllats a curt termini. En funció dels coneixements actuals, cal desvetllar el motiu pel qual la conducta animal ofereix nombrosos paràmetres de "consciència" (o el seu equivalent) des del mateix moment del naixement, mentre que en el cas dels éssers humans la consciència sembla forjar-se de forma progressiva al llarg de la vida, amb un mínim component innat i una enorme proporció de continguts obtinguts en el context de la família i la societat.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found