general

definició denergia cinètica

Capacitat que presenta un cos a l'hora de produir un treball

En un ús general es diu que l'energia és la força o el poder que ostenta alguna cosa o algú, mentrestant, a l'àmbit de la física que és on s'usa el concepte que ens ocuparà a continuació, l'energia és la capacitat que presenta un cos al?hora de produir, generar una feina. En el cas de l'energia cinètica, un dels tants tipus d'energies amb què ens podem topar, és l'energia que disposa qualsevol cos a causa del seu moviment, és a dir, la que s'origina per mobilitzar-se.

Aquella que tindrà qualsevol cos com a conseqüència del seu moviment

Es coneix com a Energia Cinètica aquella que posseirà qualsevol cos com a conseqüència del seu moviment i per cas dependrà de la massa i la velocitat que presentin el mateix. Aleshores, es tracta de l'energia que està estretament vinculada amb els cossos que es troben en moviment.

Els molins de vent es mouen per energia cinètica

Si haguéssim d'esmentar un exemple per comprendre'l clarament citarem el del vent movent les aspes que componen un molí de vent.

Aquesta energia s'està estudiant i és vital per al desenvolupament de moltes activitats des de fa diversos segles enrere. Els molins de vent la principal missió dels quals és la de moldre blat fan ús justament d'aquesta energia i resulten elements fonamentals a instàncies d'aquesta tasca.

Se la sol anomenar per escrit com Ec o Ek.

Com actua aquesta energia?

L'energia cinètica és la tasca imprescindible per precipitar un determinat cos d'una massa des d'allò que s'entén com el descans fins a la velocitat que arriba, aleshores, un cop aconseguida l'activació qualsevol cos mantindrà la seva energia cinètica sempre que no en modifiqui la velocitat. Mentrestant, perquè el cos torni a l'estat de repòs serà imprescindible una feina però al revés del cos, en sentit negatiu de l'energia cinètica.

Així com passa amb altres magnituds físiques que són funcions de la velocitat, l'energia cinètica no només dependrà de l'objecte en si, de la naturalesa interna que aquest manifesta, sinó que a més dependrà de la relació que s'estableixi entre l'objecte i l'observador, que a la física, a no creure que es tracta d'una persona com en altres àmbits en els quals es fa servir aquesta paraula, sinó que aquí està encarnat per un sistema precís de coordenades.

Càlcul de lenergia cinètica

Per dur a terme el càlcul de l'energia cinètica hi ha diverses maneres i aquestes dependran del tipus de mecànica que es faci servir, ja sigui clàssica, quàntica, relativista i també en el càlcul incidiran factors com la mida, la velocitat que presenti el cos i les partícules a través de les quals es troba conformat.

Un exemple que ens ajudarà a comprendre millor aquesta qüestió de l'energia cinètica i com aquesta es transforma en altres tipus d'energia ia altres tipus d'aquesta… recorregut, en el moment d'haver d'elevar-se, l'energia cinètica immediatament es transformarà en energia gravitacional, romanent l'energia constant, fins i tot a costa de friccions o altres factors que impliquin retard.

Classes denergia cinètica

Hi ha diversos tipus denergia cinètica, la de translació, que es dóna quan els components dun objecte continuen una mateixa direcció. Per part seva, l'energia cinètica de rotació és aquella que es presenta quan les parts de l'objecte giren.

I l'energia cinètica molecular és aquella que és possible d'observar en molècules de la matèria.

El físic i matemàtic britànic William Thomson, o Primer Baró Kelvin, després d'haver rebut la distinció per haver estat el creador de l'escala de temperatura Kelvin, és una de les que més aportacions va fer en la matèria de l'energia cinètica.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found