comunicació

definició d'editorial

Un Editorial és un dels tants gèneres periodístics, però que es caracteritza principalment per la seva subjectivitat, si ho comparem amb el gènere notícia per exemple, ja que és la opinió col·lectiva d'un mitjà de comunicació, d'un diari més comunament i que segueix la línia ideològica sobre un fet periodístic d'actualitat i rellevància que demana l'opinió, l'explicació i la valoració del medi sobre ell.

Aquest tipus d'articles ocupa un lloc preferencial dins l'estructura del diari i gairebé mai no porten signatura, per la raó que els comentava més amunt. La seva redacció sol estar a càrrec de periodistes de gran trajectòria, amb capacitat per analitzar la realitat, i se'ls coneix a l'argot com a “editorialistes”. Generalment, aquest càrrec pot estar ocupat pels directius o caps de seccions de les publicacions, ja siguin periòdics o revistes.

L'editorial, juntament amb la columna d'opinió són els dos formats del gènere precisament anomenat “d'opinió”, el gènere amb més marques de subjectivitat, ja que els judicis de valors i els “punts de vista” de qui els escriu es reflecteixen en el text, i són l'essència del gènere esmentat. És comú que, sobre un tema de rellevància social, es generin en el medi continguts tant informatius (notícies, cròniques), dialògics (entrevistes, reportatges) i opinions (columnes, editorials). El tractament acabat del tema en particular en els tres gèneres, a més de marcar la importància de lʼesdeveniment o succés, permet que el lector tingui informació, la paraula de testimonis o especialistes en el tema (a partir de les entrevistes) i el punt de vista d´analistes especialitzats (a partir de l´opinió).

Entre les principals funcions de l'editorial hi ha la d'explicar els fets, contextualitzar el tema per ser més gràfics, predir-ne les conseqüències i formular judicis, perquè és la secció del diari a la qual sempre els lectors es dirigiran quan vulguin rebre una informació més acabada sobre el tema del moment.

Per exemple, hi ha una forta crisi institucional al país que va provocar la renúncia del president, no serà a la crònica diària on el lector trobi les respostes essencials que el preocupen, sinó que serà l'editorial qui li doni un panorama present i futur de què passarà.

Hi ha diferents tipus d'editorials: explicatius (expliquen, no es dedueix l'opinió directament), de tesi o opinió (hi ha una clara opinió a favor o en contra), informatius (la seva intenció és donar a conèixer el tema) interpretatius (promou causes, efectes, conjectures), d'acció i convenciment (tots dos intenten persuadir l'opinió ja formada del lector).

Però també existeix una altra accepció del terme editorial que és molt corrent per a nosaltres i que s'usa per anomenar així la empresa encarregada de distribuir i publicar escrits de qualsevol índole. Aquest tipus d'indústries van començar a proliferar a partir de principis del segle XIX, encara que el seu auge el va veure recentment a mitjans del segle XX, amb la implosió del que Theodor Adorno va anomenar “indústries culturals”, és a dir, la industrialització dels productes culturals : llibres, pel·lícules i música són produïts en sèrie, pensats per a la gran massa de consumidors, tal com si es produïssin béns del tipus com a gelateres, sabatilles o roba. Tot i això, una fita fonamental per a l'expansió d'aquest tipus d'indústries va ser sens dubte la invenció de la impremta de tipus mòbils, creada per Johannes Gutenberg, el mentor d'aquest tipus d'impremta que va establir les bases de les actuals indústries editorials però també de la massificació dels mitjans de comunicació gràfics.

La producció editorial suposa el següent procés: l'autor es posarà en contacte amb l'editorial per veure si és del vostre interès el contingut del vostre llibre, si n'hi ha, passa a la impremta perquè prengui cos, després l'editorial el ven a les llibreries que seran les encarregades de comercialitzar-los al consumidor final: els lectors. Tot i l'avenç de la informàtica i les noves tecnologies, els llibres, malgrat moltes prediccions negatives sobre el seu futur, continuen produint-se, continuen existint els best-sellers (llibres amb més d'un milió d'exemplars venuts) encara que les editorials han buscat alternatives adaptant-se a les noves formes de lectura que imposen les tecnologies: per exemple, els anomenats “ebooks” (llibres electrònics) que es poden comprar a llibreries virtuals, descarregar-se en ordinadors, notebooks, tauletes o kindles (dispositius especials per llegir llibres) i llegir-se digitalment, sense necessitat de carregar amb munts de llibres en suport paper.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found