social

definició d'inciest

Llargament entès com un element tabú a moltes de les societats humanes (encara que no a totes), el fenomen de l'incest és d'una important complexitat. Quan parlem de incest, fem referència a les relacions sexuals que es poden establir entre persones que són familiars o que mantenen llaços de cosanguinitat entre si (per exemple, entre germans, cosins o pares i fills). La noció de incest és present tant en societats i civilitzacions de gran modernisme i avenç cultural, com en societats primitives que romanen completament aïllades de la resta del món.

La noció d'incest és considerada tabú perquè suposa un acte socialment prohibit o si més no extremadament mal vist pels restants membres de la societat. En cert sentit, si bé la idea d'inciest té més a veure amb una limitació sociològica, d'identitat, també es considera possible que el producte de relacions sexuals entre parents derivi en individus amb diferents nivells de discapacitat o deficiència mental.

Una de les qüestions més esmentades i difoses a l'hora de crear la noció d'incest és aquella que suposa que mentre n'hi hagi, entrarà en clar perill la continuïtat de la raça humana. Això és així perquè en mantenir-se les diferents relacions socials (no només sexuals) de manera intrafamiliar, els grups humans mai no es contactarien entre si i estarien, per tant, destinats a desaparèixer. L'obertura del si familiar i l'abandonament progressiu del tancament vincular que suposa la família és, en definitiva, el que manté viva i creixent la raça humana.

Al llarg de la història, l'ésser humà ha demostrat un gran interès per la qüestió de l'inciest, justament per tractar-se d'un fenomen tabú, prohibit. Així, no només a la vida real, sinó en grans i famoses obres literàries i artístiques la qüestió de l'incest es fa present tot i conèixer-se socialment com un problema per a la continuïtat humana.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found