comunicació

definició de retroalimentació

Des d'un punt de vista semàntic, la retroalimentació és un terme compost. El prefix retro indica enrere en el temps i alimentació s'empra en el sentit de proveir o informar i no en relació amb la nutrició.

Una tendència en comunicació

La retroalimentació és un fenomen de la comunicació. Es podria definir com aquella informació de tornada en una comunicació efectiva. En tot procés de comunicació hi ha dos elements protagonistes: un emissor i un receptor. Entre tots dos es produeix una retroalimentació quan el receptor respon a l'emissor.

El concepte que aquí analitzem s'empra en contextos molt diversos: al món empresarial, les ciències socials, la pròpia comunicació o la psicologia. En el llenguatge quotidià s'utilitza l'anglicisme feedback com a sinònim.

Escenaris de retroalimentació interna i externa

Es pot parlar d'un fedback o retroalimentació intern, que és aquell que es produeix en nosaltres mateixos a través de les sensacions que tenim davant d'alguna cosa. Suposem que ens posem nerviosos en un tipus de situacions (en aquest cas s'ha tingut una emoció que ens afecta i de la qual en podem extreure conclusions). També hi ha la retroalimentació externa, que ens ve del context que ens envolta. Així mateix, és possible distingir entre la retroalimentació negativa i la positiva.

La primera no ens aporta cap informació rellevant (per exemple, si algú ens diu que alguna cosa que hem fet està equivocada però no diu res més). A la positiva, el receptor facilita una informació valuosa a l'emissor (per exemple, perquè pugui millorar en algun aspecte). Com és lògic, el feedback positiu és més valuós, ja que és possible extreure'n conclusions i canviar una estratègia o un hàbit.

La retroalimentació és útil per enriquir la comunicació, ja sigui una persona, una entitat o un sistema on hi ha una interacció. Alhora, serveix com un reforç quan es presenta de manera constructiva.

La retroalimentació a la dinàmica empresarial

La idea de feedback en el context d'una empresa comporta un anhel de canvi, és a dir, hi ha un propòsit de millorar una conducta, un servei o una pauta organitzativa. No cal confondre retroalimentació amb crítica, ja que en línies generals la crítica (sobretot si és destructiva) no té una funció estratègica

La retroalimentació vol ser un instrument útil en el funcionament d'una empresa. Per això, és important que sigui un procés permanent i no una mica esporàdic (tenir dues reunions a l'any per analitzar uns resultats és insuficient i poc operatiu). S'ha d'implantar un sistema a la retroalimentació, és a dir, una metodologia rigorosa que permeti analitzar la informació (conèixer l'opinió del client és fonamental per mantenir la qualitat i per prendre decisions ràpides). No cal confondre feedback amb debat permanent, ja que es tracta davaluar processos objectius i que les opinions tinguin un fonament empíric.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found