general

definició de premissa

Pregària que conforma un raonament i permet treure'n una conclusió

Es designa en el nostre idioma premissa aquella part d'un raonament que es pot determinar com a veritable o com a falsa i que serveix per arribar a una conclusió.

La lògica és una de les disciplines que més ha estudiat aquests elements que componen un raonament. Des dels temps més remots, fins i tot, s'està estudiant aquest component fonamental a instàncies dels processos argumentatius.

L'obertura en el coneixement de l'ús de premisses es remunta a l'Antiga Grècia i als treballs realitzats en aquest sentit per un dels filòsofs més cèlebres d'aquest temps com va ser Aristòtil. Justament la lògica desenvolupada per aquest pensador instal·la els sil·logismes, que són argumentacions conformades per premisses que consisteixen en oracions bimembres (subjecte més predicat) en les quals apareix una afirmació o una negació del predicat respecte al subjecte en qüestió. De les premisses presentades es podrà deduir una conclusió que estarà implícita a les premisses.

Sil·logismes

En l'àmbit de la Lògica, s'anomena premissa cadascuna de les proposicions del sil·logisme de les quals a més s'inferirà la conclusió pertinent. Una premissa és una expressió lingüística que pot afirmar o bé negar alguna situació o qüestió i que pot ser veritable o falsa.

Tant per a la lògica com per a la filosofia les premisses són proposicions que sempre antecedeixen a una conclusió i aleshores sempre les premisses seran les protagonistes de la conclusió.

Un raonament pot estar integrat per una única premissa, com ésser: van haver-hi diversos trets o bé per més d'una premissa. En el cas dels sil·logismes ordinaris, el mateix està compost per una premissa major, que és la conté al terme major i predicat de la conclusió i per una premissa menor, que contindrà, llavors, al terme menor del raonament que farà de subjecte de la conclusió…un exemple de raonament per poder determinar cada premissa esmentada: tots els éssers vius posseeixen la capacitat de reproduir-se, és la premissa major, tots els éssers humans són éssers vius, és la premissa menor, per tant, tots els éssers humans són capaços de reproduir-se, serà la conclusió del mateix.

En el cas dels raonament de caràcter inductiu (van del que és particular al que és general), a la conclusió s'arribarà mitjançant una generalització, partint de premisses de tipus particular. Per exemple, Maria és infermera i és molt bona professional, Juana també és infermera i aleshores és una molt bona professional. Per inducció es conclou que totes les infermeres seran bones professionals.

Hi ha alguns casos en els quals per assolir la conclusió d'un determinat raonament caldrà recórrer a premisses subsidiàries, aquestes són aquelles que proporcionaran més informació addicional a la ja proposada i contemplada per la premissa major i menor. Un exemple seria partir del contrari al que es pretén demostrar, perquè si de tal suposició es dedueix un absurd, aleshores podrem afirmar la conclusió sense problemes.

Poden no ser veritables o ser-ho

És important que destaquem que les premisses que es proposin i de les quals resulti una conclusió siguin vertaderes o bé falses i aleshores com a conseqüència el raonament que en provingui pugui ser equivocat, no ser veritable de cap manera encara que estigui el raonament ben construït.

La lògica únicament s'ocupa de la presentació de les premisses i de la manera com s'han de relacionar i establir les conclusions, però res no ens diu sobre la veritat o no.

Reprenguem l'exemple que aboquem línies amunt per deixar més clar aquesta qüestió: “Maria és infermera i és molt bona professional, Juana també és infermera i aleshores és una molt bona professional. Per inducció es conclou que totes les infermeres seran bones professionals”. En aquest cas justament el raonament està lògicament construït, ara bé, no podem admetre com a veritable que com que Maria és bona professional, Joana, que exerceix la mateixa professió ho sigui com Maria.

Idees base d'un raonament

D'altra banda, es dirà premissa també aquelles idees que es prenen com a base d'un raonament.

Indici que permet deduir alguna cosa

I la senyal o indici a través del qual és possible conèixer o deduir alguna cosa es diu premissa.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found