general

definició de tutoria

El terme tutoria s'utilitza preferentment a l'àmbit escolar i fa referència a un conjunt d'accions promogudes per un professor, el tutor. La figura del tutor és qui estableix la dinàmica de la tutoria.

La idea fonamental de tutoria

Dins la planificació de l'activitat acadèmica, els responsables d'un centre organitzen un tipus de sessió específica, la tutoria, amb la finalitat de conèixer la realitat personal i familiar dels alumnes. Per tant, a la tutoria no s'aborden temes estrictament acadèmics, sinó tot allò que pot incidir en el procés d'aprenentatge dels alumnes.

Des d'un punt de vista pedagògic, la tutoria és un element que complementa la dimensió acadèmica. En aquest sentit, cal tenir present que a l'edat escolar cal assolir uns objectius acadèmics i, paral·lelament, promoure la formació personal dels alumnes.

Aspectes bàsics de lacció tutorial

El tutor estableix les normes de convivència que han de regir la realitat quotidiana d‟un grup d‟escolars. Perquè això sigui possible, el centre educatiu ha elaborat prèviament un marc de convivència general i un règim disciplinari.

En el temps dedicat a la tutoria s'estableixen criteris comuns perquè els alumnes millorin els hàbits com a estudiants.

Un aspecte fonamental a tota tutoria és prevenir qualsevol possible situació conflictiva entre els alumnes (assetjament escolar, problemes d'aïllament o qualsevol altre tipus de problemes).

Les tutories han de contemplar el contacte amb el grup d'alumnes, així com accions individuals amb cadascun i amb els pares

El tutor ha d'estar en contacte amb els professors que imparteixen les diferents matèries per conèixer millor la realitat del seu grup d'alumnes.

Perquè les accions que es duen a terme compleixin els seus objectius, és convenient que hi hagi un pla tutorial al llarg del curs acadèmic. Al pla tutorial cal establir una sèrie d'objectius generals i uns objectius específics.

A la pràctica de l'acció tutorial s'aborden qüestions com ara la tolerància, el diàleg, els valors que han de guiar l'activitat quotidiana i la millora de les relacions humanes en general. Perquè això sigui efectiu es duen a terme xerrades i debats on l'alumnat pugui expressar els seus problemes en un clima positiu i respectuós.

Per acabar, la tutoria s'ha d'entendre dins del context socioeconòmic de l'escola i en el marc de la legislació educativa de cada país.

Fotos: iStock - szeszigraphic / Henk Badenhorst

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found