ciència

definició d'interdisciplinarietat

La paraula interdisciplinarietat permet donar compte de la relació existent entre diverses disciplines; més precisament es tracta de la qualitat d'interdisciplinari, mentrestant, per interdisciplinari es concep a allò que pot ser efectuat a través de la cooperació de diverses disciplines.

Vinculació entre diverses disciplines que permet donar solució a problemes complexos que requereixen una mirada integral

Hi ha temes o situacions que requereixen sí o sí de la participació de diverses ciències per explicar condicions i també per trobar algunes solucions a determinades problemàtiques, que en una sola ciència no es podrien trobar mai, ja que el problema presenta diferents arestes.

A la interdisciplinarietat, sempre, es privilegiarà la integració de diferents teories, dades, fórmules i instruments per així arribar a un coneixement multidimensional dels fenòmens en estudi.

Cal destacar, que la interdisciplinarietat va sorgir per combatre directament els típics problemes que se susciten a les investigacions, perquè en trobar-se les disciplines vinculades entre si ia més en ser propietàries de relacions ben definides s'evitarà no només la dispersió sinó també el fraccionament del coneixement.

Gràcies a la interconnexió esmentada serà possible abordar el tema des de totes les perspectives, de manera integral i així serà factible estimular noves perspectives metodològiques per a la solució de problemàtiques.

Gairebé totes les ciències d'avui acudeixen a la interdisciplinarietat per desenvolupar-se més i millor.

Sorgiment del concepte i impuls que li va donar el desenvolupament científic i tecnològic

El concepte d'interdisciplinarietat va aparèixer per primera vegada cap a finals de la dècada del trenta del segle passat i la seva creació es deu al sociòleg Louis Wirtz.

Bàsicament ha estat el desenvolupament tècnic i científic el que va promoure l'aparició de noves branques científiques, és a dir, l'avenç dels temps, i l'arribada d'un món cada cop més complex va generar la necessitat que problemes, temes, conjuntures fossin abordades des de diverses matèries o disciplines, per així poder comprendre'l i encaminar-se cap a una solució efectiva, qüestió que amb tan sols una mirada no es podria fer.

Per exemple, la biotecnologia (qualsevol aplicació de tipus tecnològic que empra sistemes biològics o organismes vius per crear o modificar productes) és una disciplina àmpliament usada a instàncies de l'agricultura, la farmàcia, la ciència dels aliments, la medicina i el medi ambient i que n'involucra diverses ciències com a ésser: genètica, bioquímica, biologia, virologia, agronomia, medicina, enginyeria, química, física i veterinària.

L'actual desenvolupament de la tecnologia i de les ciències i la globalització, demana la integració dels coneixements, així és que qualsevol problemàtica sociocultural o professional que una persona enfronta és impossible de ser abordada des d'una disciplina només, es necessitarà la col·laboració de diverses matèries o disciplines perquè així es podrà atendre el problema d'una manera integral, sense que quedin zones sense ser explorades i contemplades, i finalment oferir una solució integradora al problema en qüestió.

La interdisciplinarietat ha de ser entesa com un procés que permet la solució de conflictes, la comunicació, analitzar i contrastar dades i informacions, definir les problemàtiques i identificar l'important del que no els de cap manera.

La meta a aconseguir és el desenvolupament dels professionals i dels estudiants i això no pot ser la responsabilitat d'una sola disciplina, sinó que cal unir totes les matèries que intervenen en aquesta formació perquè l'objectiu s'assoleixi.

Problemàtiques com les de l'escalfament del planeta no es poden resoldre mai des d'una sola disciplina o des d'una sola visió, es tracta de problemes tan grans i complexos, que involucren tants factors, que cal que diverses matèries vinculades a aquest tema s'uneixin i nodreixin mútuament per trobar una solució efectiva, en cas contrari es fracassarà sense dubtes.

I no ens oblidem que la interdisciplinarietat no només implica un mix de disciplines abordant una temàtica sinó també diversos i diversos professionals, amb mirades i formacions que no són iguals i que justament en aquesta varietat trobaran una solució integradora.

I també els corrents de pensament oposats, encara amb les seves perspectives específiques i pròpies sobre els assumptes que estudien i que disten força de la concordança amb altres, podran en la discussió enriquidora trobar un punt en comú que desemboqui en la resolució d'un tema.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found